Till navigation Till innehåll (s)

Faktura till Akademiska Hus AB

Akademiska Hus tar endast emot elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Observera att PDF inte räknas som en elektronisk faktura.

Organisationsnummer

Akademiska Hus organisationsnummer är: 556459-9156.

E-faktura

Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:5564599156

Betalningstid

För alla leverantörer tillämpar vi 30 dagars betalningstid för att vi ska hinna hantera och betala fakturorna i tid.

Referens och inköpsordernummer på faktura

Akademiska Hus referens är beställarens användarid , 4-5 bokstäver + 1 siffra exempel ABCD2 (utan mellanrum). Referensen ska placeras i fältet "Referens" på fakturan.

När fakturering sker till följd av en beställning/inköpsorder så ska Akademiska Hus inköpsordernummer (börjar på 9) placeras i fältet som heter "Kundens ordernummer" på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.’’

Taggar för att få referenser i rätt fält

PEPPOL BIS Billing 3.0
Referens
<Invoice><cbc:BuyerReference>
Kundens inköpsordernummer
<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Leverantörsfakturaportal

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsfakturaportal som tillhandahålls av Qvalia. Tjänsten är gratis.

Fakturafrågor

Vid fakturafrågor kontakta ror.reskontra@akademiskahus.se
Eventuella betalningspåminnelser mailas även till denna adress.

Periodiska fakturor

För att Akademiska Hus ska kunna sätta upp periodisk faktura för tjänst/produkt som faktureras periodiskt såsom till exempel el, vatten och abonnemang krävs att specifika faktureringsobjekt kan skickas med i fakturorna.

Nedanstående taggar behöver finnas med på fakturorna för att uppsättning mot periodisk faktura ska kunna ske.

PEPPOL BIS Billing 3.0
<cac:ContractDocumentReference>
<cbc:ID>Avtals-id</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>Objekt-id</cbc:ID>
<cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>

Fakturafrågor

Har du frågor gällande fakturor och betalningar, kontakta oss då via ror.reskontra@akademiskahus.se.

Vill ni ta emot e-faktura från oss?

Om ni vill ta emot e-faktura från oss, kontakta då oss via ror.reskontra@akademiskahus.se gällande frågor kring anslutningen till e-faktura.