E-faktura

Akademiska Hus hanterar årligen ett stort antal fakturor. E-faktura är ett effektivt, säkert och mer miljövänligt sätt, som underlättar vår fakturahantering och minskar risken för potentiella fel.

LOU kräver e-faktura  

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. 

Från och med 1 april 2019 ska ni som leverantör till Akademiska Hus AB skicka e-faktura enligt den europeiska standarden PEPPOL. Observera att PDF inte är ett godkänt e-fakturaformat. 

Kontakta oss via efaktura@akademiskahus.se vid frågor kring anslutningen till e-faktura.

Referenskrav för godkänd e-faktura

Märkning på fakturan

Beskrivning

Exempel

Position i e-fakturafilen

Vårt ordernr

INR + 6 siffror (utan blanksteg)

INR123456

Beställarreferens 1

och

 

 

 

Vår referens

4-5 bokstäver + 1-2 siffor (utan blanksteg)

ABCDE12

 Beställarreferns 2

 

Fakturafrågor

Har du frågor gällande fakturor och betalningar, kontakta oss då via ror.reskontra@akademiskahus.se.

Vill ni ta emot e-faktura från oss?

Om ni vill ta emot e-faktura från oss, kontakta då oss via ror.reskontra@akademiskahus.se gällande frågor kring anslutningen till e-faktura.