Till navigation Till innehåll (s)

E-faktura

Akademiska Hus hanterar årligen ett stort antal fakturor. E-faktura är ett effektivt, säkert och mer miljövänligt sätt, som underlättar vår fakturahantering och minskar risken för potentiella fel.

LOU kräver e-faktura  

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. 

Från och med 1 april 2019 ska ni som leverantör till Akademiska Hus AB skicka e-faktura enligt den europeiska standarden PEPPOL. Observera att PDF inte är ett godkänt e-fakturaformat. 

Kontakta oss via efaktura@akademiskahus.se vid frågor rörande e-faktura.

Elektronisk faktura till Akademiska Hus

Via PEPPOL
Leverantören skickar sina fakturor via PEPPOL-nätverket. 
Akademiska Hus tar emot PEPPOL Billing BIS 3.0
Adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer: 0007:5564599156

Via VAN (SVEFAKTURA)
VAN-operatör: Opus Capita
Akademiska Hus tar emot Svefaktura 1.0
Mottagaradress/elektronisk adress är vårt organisationsnummer: 5564599156

Referenskrav
Fakturor till Akademiska Hus ska alltid märkas med två referenser, Inköpsnummer och Användarnamn (på Akademiska Hus beställare). Dessa anges i separata fält och inget annat får skrivas i samma fält. Saknas inköpsnummer ska användarnamn anges i båda fälten.

För frågor angående inköpsnummer eller användarnamn, vänligen kontakta beställaren.

Format på referens:
Inköpsnummer - INR + 6 siffror (utan mellanrum) exempel INR123456

Användarnamn - 4-5 bokstäver + 1-2 siffror (utan mellanrum) exempel ABCDE12

Referenser i XML-fil
Referenserna placeras i XML-tag enligt:

Inköpsnummer
PEPPOL
<cac:OrderReference><cbc:ID>INR0123456</cbc:ID></cac:OrderReference>
SVEFAKTURA
<RequisitionistDocumentReference><cac:ID>INR123456</cac:ID></RequisitionistDocumentReference>

Användarnamn
PEPPOL
<cbc:BuyerReference>ABCDE12</cbc:BuyerReference>
SVEFAKTURA
<RequisitionistDocumentReference><cac:ID>ABCDE12</cac:ID></RequisitionistDocumentReference>

 

Fakturafrågor

Har du frågor gällande fakturor och betalningar, kontakta oss då via ror.reskontra@akademiskahus.se.

Vill ni ta emot e-faktura från oss?

Om ni vill ta emot e-faktura från oss, kontakta då oss via ror.reskontra@akademiskahus.se gällande frågor kring anslutningen till e-faktura.