E-faktura

Akademiska Hus hanterar årligen ett stort antal fakturor. E-faktura är ett effektivt, säkert och mer miljövänligt sätt, som underlättar vår fakturahantering och minskar risken för potentiella fel.

LOU kräver e-faktura  

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. 

Från och med 1 april 2019 ska ni som leverantör till Akademiska Hus AB skicka e-faktura enligt den europeiska standarden PEPPOL. Observera att PDF inte är ett godkänt e-fakturaformat. 

Kontakta oss via efaktura@akademiskahus.se vid frågor kring anslutningen till e-faktura.

Referenskrav för godkänd e-faktura

Begrepp

Beskrivning

Exempel

Inköpsnummer

INR + 6 siffror

INR123456

Användarnamn

4-5 bokstäver + 1-2 siffror

abcde12

Er e-mailadress

För kontakt vid ev. frågor

fnamn.enamn@foretag.se

 

Vill ni ta emot e-faktura från oss?

Om ni vill ta emot e-faktura från oss, kontakta då oss via ror.reskontra@akademiskahus.se gällande frågor kring anslutningen till e-faktura.

Läs mer om Cookies