Till navigation Till innehåll (s)

Felanmälan steg 2 av 3 - Välj byggnad

Campusområde är valt. Välj nu den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik. 

Byggnader på Frescati

Byggnad Anl.nr
A0088006 Utbildningsstudios BUV A0088006
A0133014 Södra huset, hus C A0133014
A0133020 Wallenberglaboratoriet A0133020
Allhuset / Lantis A0069045
Amerikanska gymnasiet A0058010
Arkitektkontor Area Chica. A0059010
Arrheniuslaboratoriet A-C A0133021
Arrheniuslaboratoriet D-H A0133023001
Arrheniuslaboratoriet N-Q (NPQ) A0133023002
Askö, Laboratoriebyggnad, D35:2 D0035002
Aula Magna A0069082
Barn- och ungdomsvetenskap (BUV) A0088001
Botanicum A0133002
Callisto Bostad Studentbostäder A0059020
Centrum Frescati Utemiljö A0133100
Elevhemmet A0058017
Frescati Hage Utemiljö A0058100
Galatea Studentbostäder A0058014
Geovetenskapens hus (GEO) A0133025
Greens villa A0069050
Grindstugan Studentbostäder A0058013
Gröna paviljongen A0088018
Gula villan A0069070
Hovbeslag Studentbostäder A0059008
Hus 58: 05 A0058005
Hus 58:04 A0058004
Hus 58:06 A0058006
Hus 58:08 A0058008
Hus 58:09 A0058009
Hus 59: 01 A0059001
Hus 59:02 A0059002
Hus 59:03 A0059003
Hus 59:04 A0059004
Hus 59:05 A0059005
Hus 59:06 A0059006
Hus 59:07 A0059007
Hus 59:15 A0059015
Hus 59:21 A0059021
Hus 59:24 A0059024
Hus 59:26 A0059026
Hus 59:27 A0059027
Hus 59:29 A0059029
Hus 88:07 A0088007
Hus 88:3 A0088003
Hus58:03 A0058003
Huvudbyggnad A0058001
Huvudbyggnad A0058002
Huvudentré BUV A0088002
Kemiska övningslaboratoriet, K-L-M (KÖL) A0133026
Konsulentvillan Studentbostäder A0088016
Larissa Studentbostäder A0088009
Luna Studentbostäder A0088008
Manne Siegbahn Lab A0133006
Manne Siegbahn Lab A0133007
Manne Siegbahn Villan A0133008
Naprapathögskolan A0059025
Naprapathögskolans gym A0059023
Nobelhuset A0133004
Omklädningsrum A0059018
Produktionsbolaget Nexico A0088004
Projektpaviljongen A0088017
Pärlans konfektyr och Bostad A0059011
Pärlans Konfektyr och ställverk A0059017
Rektorsämbetet - Bloms hus A0069075
Restaurang Kräftan och Arkitektkontor A0059009
Restaurang PicNic A0133027
Skogstorpet A0069068
Skära villan A0069066
Småbrukarhemmet A0069043
Spökslottet A0124001
Stockholms kontoret Akademiska hus A0059016
Studenthuset A0133011
Södra huset, hus A A0133012
Södra huset, hus B A0133013
Södra huset, hus D A0133015
Södra huset, hus E A0133016
Södra huset, hus F A0133017
Trädgårdsmästarbostaden Studentbostäder A0133003
Trädgårdsvillan Studentbostäder A0058011
Universitetsbiblioteket A0133022
Villa Bellona A0069035