Akademiska Hus goes Beyond 2020

Den 2-4 november hålls en av världens största konferenser om hållbart samhällsbyggande, Beyond 2020 - World Sustainable Built Environment Online Conference. Som ett led i Akademiska Hus nollvision för klimatavtryck och ambition att gå i bräschen för en hållbar bygg- och fastighetsbransch är vi en av konferensens sponsorer.

Huvudsyftet är att koppla FN:s hållbarhetsmål till samhällsbyggnadssektorn för att hitta roller och praktiska lösningar som bidrar till att mål 11, hållbara samhällen och städer, kan nås till 2030. Den helt digitala konferensen samlar representanter för forskning, företag och organisationer från hela världen. Chalmers är lokala värdar med stöd av Johanneberg Science Park och Göteborg Stad.  

Aktiv roll under konferensen

Konferensen innebär en stor möjlighet att föra dialog om gränsöverskridande åtgärder som behövs för att nå en klimatneutral bygg- och fastighetsbransch. Akademiska Hus kommer går därför in med ett stort engagemang för att lyfta fram insikter och erfarenhet av hur goda kunskaps- och lärandemiljöer kan bidra till hållbarhet, välmående och attraktivitet för högre utbildning och forskning på ett sätt som är inkluderande och öppet för alla. Läs mer om vår närvaro under konferensen här.

2 november 17.10-18.10
Akademiska Hus hållbarhetschef Mia Edofsson deltar i en paneldiskussion på temat "Decarbonisation of the Building Sector - Value Chain Perspective"

3 november 14.34-15.35
Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus deltar i en paneldiskussion på temat "How can Digitalisation Support the Sustainable Transition of the Built Environment"

3 november 15.40-16.40
Presentation av Albanoprojektet och samtal om hållbarhet från tidigt paneringsstadium till genomförande i stora byggprojekt. Anna Martin, projektchef på Akademiska Hus med flera diskuterar utmaningar och lösningar på temat "Sustaianblity from planning to practice."

4 november 09:30 - 10:30
David Hälleberg, Teamledare Energi på Akademiska Hus och industridoktorand vid KTH presenterar sin vetenskapliga artikel ”Indoor Climate as a Service: a digitalized approach to building performance management.”