Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Maria Braaf
Fastighetsförvaltare
073 045 40 71
maria.braaf@akademiskahus.se
Bo Heimer
Fastighetsförvaltare
072 203 51 68
bo.heimer@akademiskahus.se
Johnny Molén
Avdelningschef
070 350 96 72
johnny.molen@akademiskahus.se

Albano / AlbaNova

Skissbild över Campus Albano. I mitten en cykel- och gångbana kantad av rabatter..jpg

Välkommen till campus Albano och AlbaNova!

År 2022 stod 70 000 kvm utbildningslokaler för lärosätena KTH och Stockholms universitet klara. Första spadtaget togs 2015.
Tanken är att campus Albano, genom sitt läge mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm. Ett hållbart campus i absoluta framkant, med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också ca 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. Området beräknas stå helt klart 2023.

Byggnaderna

Byggnaderna utmärks av hög hållbarhetstänk och flexibla lösningar för lärosätena. Vi är helt självförsörjande på värme och varmvatten genom ett eget geoenergilager under området. Taken har solceller och är beklädda med ängsmark vilka slås två gånger per år och områdets gröna områden är framtagna för att öka spridningsvägar för insekter och växter, Vi belastar inte stadens dagvattensystem och tar själva hand om områdets dagvatten, allt dagvatten leds ned till , och renas i den dagvattenravin som löper längs Albanoparken. På alla byggnader finns vackra Takträdgårdar som vi gärna ses nyttjas av allmänheten, de nås enkelt direkt från Albanovägen.

Albanova

AlbaNova förvärvades av Akademiska Hus i december 2020 och ligger på höjden mellan Albano och Ruddammen. KTH har länge haft verksamhet i området.

Byggnader

Åtta av nio byggnader längs Roslagstullsbacken utgörs av ett äldre bestånd med gul putsad fasad och roströda accenter.
De första byggnaderna uppfördes 1890-1893 som Stockholms epidemisjukhus, flera byggnader tillkom och 1966 bytte sjukhuset namn till Roslagstulls sjukhus, vilket stängdes 1992. Idag upptas de flesta lokalerna av Kungliga tekniska högskolan. Fyra av byggnaderna är kulturminnesklassad av Stadsmuseet i Stockholm.

Vetenskapens Hus - den nionde byggnaden längs Roslagstullsbacken har vit putsad fasad med mörbruna accenter. Det är en renoverad sjukhusbyggnad där Kungliga tekniska Högskolan driver ett vetenskapslaboratorium för samverkan med grund- och gymnasieskolor.

Fysikcentrum - även benämnd AlbaNova.
Mellan det nybyggda Albano-området och den äldre byggnationen på Roslagstullsbacken tronar Fysikcentrum, en stor vitputsad, svängd byggnad med vackra glaspartier. Fysikcentrum stod klart 2001 och skapades utifrån ett behov av att samordna den då geografiskt splittrade forskningen och undervisningen inom fysik och astronomi. Fysikcentrum kom att innehåller inte bara fysik och astronomi utan också mer biologiskt inrättade verksamheter. Det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita flyttade från Köpenhamn till AlbaNova 2007.

Serviceutbud

I området finns flera caféer och och två restauranger, varav en är kvällsöppen.
Fågelängens Catering, belägen i AlbaNova - lunchrestaurang.
Proviant Albano, belägen i Hus 2 - lunch- och kvällsrestaurang med pub.
Vi har även en Pressbyrå och en PBX längs Albanovägen, samt Coffice Albano längs Hannes Alfvéns väg.
Fler etableringar kommer under områdets framskridande.

Albanogaraget

Albanogaraget rymmer totalt ca 340 p-platser.
Varav handikapplatser: 10 st
Varav laddplaser: ca 50 st
• Garagets öppettider är 06:00 – 22:00
• Mellan kl 22:00 - 06:00 har endast de som löst biljett
åtkomst till garaget.
• Utfart fungerar dygnet runt.
• Besökare löser biljett via mobilapp: MobilPark.
• Elladdning sker via mobilapp: Mer Connect Sverige.
Aktuella priser och taxor framgår i respektive app.

Cykelgarage

Mellan Hus 1 och 2 i Albano finns även ett cykelgarage där Akademiska Hus erbjuder ca 450 förhyrda platser.
För att hyra plats kontakta Aimoparks kundtjänst:
telefon: 0771-969006
mejl: kundservice@aimopark.se.
Tillträde sker genom mobilappen: Parakey. Du erhåller en digital nyckel som är kopplad till dig personligen för tillträde till cykelgaraget.
Av säkerhet- och trygghetsskäl finna inga besökplatser.

Tillgänglighet

6 st p-plats för rörelsehindrad finns längs Albanovägen.
1 st p-plats för rörelsehindrad finns längs Fakultetsgränd.
2 st p-plats för rörelsehindrad finns längs Ruddamsvägen.
2 st p-plats för rörelsehindrad finns längs Hannes Alfvéns väg.
1 st p-plats för rörelsehindrad finns vid 8 av 9 byggnader längs Roslagstullsbacken.

Utvändiga hissar finns vid Albanovägen 10 och Albanovägen 15.

Välkomna att besöka campus Albano/AlbaNova.

Parkeringsinformation

Parkeringsplatser för bilar, elbilar och cyklar finns på området. Parkeringsplatserna finns utmärkta på campuskartan.

Parkeringsmöjligheter finns även i parkeringsgaraget under Albano.

Vi har Aimo Park AB som parkerings entreprenör. Kontakta Aimo Park AB  för frågor kring parkeringar och administration.  Aimo Park AB  hanterar även uthyrning av parkeringsplatser.

Gällande parkeringsavgifter från och med 1 april 2021

Samtliga priser är inklusive moms.

Campusområde Frescati, i vilket Albano och Albanova ingår.

MobilPark (aimopark.se)

    
Kategori Taxa  
Besökande22 kr/timme  
Timparkering personal*12 kr/timme  
Dagparkering personal*59 kr/dag  
Halvdag personal (5 tim) *40 kr/halvdag  
    
Årskort *8 690 kr/år  
Förhyrd plats **10 900 kr/år  
Garage NPQ, Frescati1 265 kr/månad  
Garage Electrum, Kista1 265 kr/månad  

* Beställ hos Akademiska hus

** Godkänd av Akademiska hus

   
    
Hus Kategori ELBILAR + laddning Taxa  
Besökande25 kr/timme  
Timparkering personal15 kr/timme  
Dagparkering personal85 kr/dag  
Halvdag personal50 kr/månad  
    
Albano-garaget   
ProduktTiderTyp av platsPer månad exkl.moms
7x24 Reserverad elbilsplats7x24Reserverad elbilsplats2320
N+H, mån-fre 17–09 lör-sön 00–24 - ElbilNatt+Helg 17–09Oreserverad1036
N+H, mån-fre 17–09 lör-sön 00–24Natt+Helg 17–09Oreserverad636
7x24 Parkering dygnet runt7x24Oreserverad2000
7x24 Parkering dygnet runt - Personal7x24Oreserverad1520
MC-taxor på oreserverad plats   
10 kr/h   
35 kr/5 h   
50 kr/24 h   
Dygnet runt 800 kr/månad   
Korttidsparkering   
Besökare30 kr/h  
Besökare elbil33 kr/h  
Personal med dekal20 kr/h  
Personal med dekal73 kr/5 h  
Personal med dekal100 kr/24 h  
Personal elbil med dekal23 kr/h  
Personal elbil med dekal85 kr/5h  
Personal elbil med dekal120 kr/24 h  

Observera att betalning endast sker genom appen MobilPark, ingen p-automat finns vid Albano. Det finns 6 elladdplatser. Kostnaden för el laddning tillkommer.