Till navigation Till innehåll (s)

Framtidens lärandemiljöer

Miljöer som stödjer pedagogik och lärande utvecklas bäst i nära samverkan med användare. Därför har Akademiska Hus en nationell satsning av lärandemiljöer som bygger på samarbete med lärare, studenter och lokalplanerare.

Larandemiljoer_23.jpg

Flexibla, hybrida, inkluderande och varierande lärandemiljöer är något vi kommer att se mer av i framtiden. Lärandemiljöer för högre utbildning har sett ut på ungefär samma sätt de senaste 100 åren men någonting håller på att förändras. Vi möter ett kraftigt ökat intresse för miljöer som stödjer studentaktiva pedagogiska metoder och som tar vara på digitaliseringens möjligheter.

I nära samverkan med olika lärosäten jobbar vi med utvecklings- och innovationsprojekt som syftar till att öka inslaget av miljöer som stödjer studentaktivt lärande. Det kan till exempel handla om rum och miljöer som stödjer flexibilitet, gradängsalar för interaktiva undervisningsmoment, studieytor och grupprum, makerspaces och andra innovativa miljöer. Det enskilda lärosätets förutsättningar och behov styr.

Behovsdialog - metod för utveckling av lärandemiljöer

I många av våra samarbetsprojekt jobbar vi med processmetodiken Behovsdialog, ett systematiskt sätt att ta sig an komplexa utmaningar. Behovsdialogen är en designprocess där lokala förutsättningar och behov ligger till grund för idégenerering och slutligen konkreta förslag på lösningar. Vi jobbar mångprofessionellt och workshopbaserat.

Resultatet av en behovsdialog ser olika ut beroende på vilken typ av utmaning som hanterats.