Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Staffan Steiner
Teknisk förvaltare
073 045 88 47
staffan.steiner@akademiskahus.se
Cilla Karlsson
Fastighetsförvaltare
0730 83 59 89
cilla.karlsson@akademiskahus.se

Ekonomikum

Bild_1.jpg

År 1975 invigdes dåvarande, i Uppsala i folkmun kallad, Hum C. Ursprunglig byggnadsarkitekt var Peter Celsing och huset är ritat i ett av strukturalismen påverkat formspråk och uppfördes med enkla och rationella byggnadsmetoder.

Efter en stor renovering under åren 1997 - 1999 återinvigdes byggnaden i november 1999 som Ekonomikum. Byggnaden är uppkallad efter Theatrum Oeconomicum vid Östra Ågatan, där Uppsalas förste och världens fjärde ekonomiprofessor Anders Berch bedrev sin verksamhet från 1741.

Ekonomikum ligger mitt i ett grönområde flitigt använt av studenterna för både studier och picknick. I närområdet finns studentbostäder, närlivs och restauranger. En av Ekonomikums närmaste granne är museum Biotopia.

Ekonomikum ligger mitt i ett grönområde flitigt använt av studenterna för både studier och picknick. I närområdet finns studentbostäder, närlivs och restauranger. En av Ekonomikums närmaste granne är museum Biotopia.

Från byggnaden sänder Studentradion sina program.

Kommunikationer

Adress: Kyrkogårdsgatan 10

Med buss: Ta bussen till Ekonomikum. Uppdaterad information och tidtabeller finns på www.ul.se.

Med cykel: Det finns goda kommunikationsvägar om ni väljer cykel som transportmedel. Se Uppsala kommuns cykelguide

Cykelparkering och luftstationer finns på området.

Med bil: Det finns gott om parkeringar inom området.

 

 

 

Parkeringsinformation

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området.  Se parkeringskarta här.

Akademiska Hus anlitar Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park, kundservice@aimopark.se, för frågor kring parkeringar och administration. Aimo Park hanterar även uthyrning av parkeringsplatser, dock kan ej reserverade platser tillhandahållas. Abonnemang för månads, kvartals- och halvårskort kan köpas via Aimo Park.  

Anställda och studerande vid Uppsala universitet

Som anställd eller studerande vid Uppsala universitet har du rätt till en lägre parkeringsavgift, taxa 2. Biljett avseende taxa 2 erhålls genom att UU:s passerkort dras i kortläsaren på parkeringsautomaten.

För att möjliggöra för våra kunder att röra sig fritt inom de olika campusområdena utan att behöva lösa ny parkeringsbiljett gäller taxa 2-biljetten inom hela Akademiska Hus fastighetsbestånd i Uppsala. 

Externa besökare

För externa besökare till våra campusområden erfordras taxa 1-biljett vilken endast är giltig på det område den är köpt.

Betalning sker med betalkort och gällande pris finns angivet på betalautomaten.

Som parkerare är det alltid viktigt att var uppmärksam på gällande skyltning då vissa parkeringsytor kräver särskilt/giltigt tillstånd.

Handikapparkering

För att nyttja handikapparkering krävs särskilt tillstånd och ingen avgift behöver erläggas.