För mer information

Owe Flodin
Fastighetschef
070 573 23 70
owe.flodin@akademiskahus.se
Johan Ågren
Fastighetsförvaltare
072 543 45 18
johan.agren@akademiskahus.se
Susanne Nordstedt
Fastighetsförvaltare
072 243 89 90
susanne.nordstedt@akademiskahus.se

Campus Valla

Välkommen till Campus Valla i Linköping. Här är Linköpings universitet vår största hyresgäst. Vi har också ett flertal företag och myndigheter på plats som vill bedriva sin verksamhet i forskningsnära miljöer.

Genom hela campusområdet löper en gång- och cykelväg som kallas för ”Corson”. När universitetet byggdes i början av 1970-talet var ambitionen att all verksamhet skulle centreras med Corson som naturlig pulsåder.

Det senaste tillskottet på Campus Valla är Studenthuset som invigdes under hösten 2019. Huset beskrivs som "ett möjligheternas hus" med 1000 nya studieplatser, möjlighet för arbete, möten och nya tankar och innovativa lärandemiljöer. Huset är campusområdets tydliga centrala nav och står ut på området med sina sju våningar. Samtliga servicefunktioner för studenterna erbjuds nu på ett och samma ställe; reception, studenthälsa, antagnings- och examensservice, grupprum, restaurang och studentdrivet café. Även ett modernt bibliotek finns i byggnaden.

Hela universitetsområdet är numera sammanlänkat med den nya stadsdelen Vallastaden, som byggts i anslutning till campusområdets södra del och bidrar till mer liv och rörelse på campus dygnet runt.