För mer information

Johan Ågren
Fastighetsförvaltare
072 543 45 18
johan.agren@akademiskahus.se

Campus Valla

Välkommen till Campus Valla i Linköping. Här är Linköpings universitet vår största hyresgäst. Vi har också ett flertal företag och myndigheter på plats som vill bedriva sin verksamhet i forskningsnära miljöer.

Genom hela campusområdet löper en gång- och cykelväg som kallas för ”Corson”. När universitetet byggdes i början av 1970-talet var ambitionen att all verksamhet skulle centreras med Corson som naturlig pulsåder. Några av de nyaste tillskotten på Campus Valla är Ångströmhuset som inhyser ett elektronmikroskop, och friidrottsarenan som hyrs av Linköping kommun. 

Idag står Campus Valla inför en rad spännande utvecklingsprojekt, det största är ett helt nytt studenthus i sju våningar, arbetet med det pågår just nu. Det nya studenthuset blir först och främst en mötesplats mitt på campus som ska tillgodose studenternas behov av service och information. Här kommer bland annat finnas reception, studenthälsa, antagnings- och examensservice, studieplatser, studentfik och arbetsplatser. Dessutom integreras ett modernt bibliotek i byggnaden. Projektet inleddes under våren 2016 och Studenthus Valla beräknas stå färdigt under 2019.  

Hela universitetsområdet är numera sammanlänkat med den nya stadsdelen Vallastaden, som byggs i anslutning till campusområdets södra del, vilket kommer bidra till mer liv och rörelse på campus dygnet runt.