Till navigation Till innehåll (s)

Campusutveckling i samverkan

Våra universitetsområden är mer än arbets- och studieplatser. Dagens och morgondagens studenter kommer under sina studieår att tillbringa allt fler av dygnets vakna timmar på det lärosäte de valt. Och möjligheterna som erbjuds – utöver forskning och utbildning – blir viktiga faktorer för att attrahera forskare och studenter.

På campus kommer i framtiden allt mer kultur att både skapas och konsumeras – kanske i form av nya spännande samarbeten mellan lärosätena och andra aktörer på området. Utöver detta ska idrotts-, fritids- och specialintressen odlas, och kanske är det på campus studenten ska knyta kontakter med sin framtida arbetsgivare?

Illustration campus

Dagens och morgondagens forskare och studenter behöver möjligheter att mötas, både planerat och spontant. Därför ska campus ha rum för kreativitet och innovation som låter dem som forskar och studerar utöka sina tankevärldar och nätverk.

Kunskapsmiljöer för hela människan erbjuder allt mer service som underlättar vardagsbestyren. För morgondagens forskare och student är det kanske en självklarhet att förvänta sig förskola, resebyrå, närbutik och cykelreparatör på bekvämt gångavstånd och med generösa öppettider. Finns det några gränser för vad som kan eller bör finnas på ett campus?

För oss på Akademiska Hus är utvecklingen av morgondagens campus – där hela livet får rum – en avgörande fråga. Som aktiv partner till Sveriges lärosäten bidrar vi med vår expertis och vårt kunnande i byggandet av framtidens attraktiva kunskapsmiljöer. Vi vill också vara med och hålla dialogen om denna och andra viktiga utvecklingsfrågor levande.