Chalmers - Campus Johanneberg

Fem minuters gångväg från Götaplatsen ligger Campus Johanneberg. Här finns ungefär 8 500 Chalmersstudenter och merparten av Chalmers forskning. Även Göteborgs universitet har forskning och utbildning inom både naturvetenskap och humaniora på Chalmersområdet.

Här finns också flera kunskapsintensiva företag som bedriver verksamhet i symbios med Chalmers. I den direkta omgivningen finns dessutom Johannebergs Science Park och inkubatorsverksamhet.

Fastigheterna på Chalmers ägs av Akademiska Hus och Chalmersfastigheter.

    

Som fastighetsägare på Chalmers campus Johanneberg spelar Akademiska Hus en nyckelroll i det EU-finansierade projektet Fossil-free Energy Districts (FED) som testar ett fossilfritt energidistrik på Chalmers. Läs mer!

Framtidens boende - HSB Living Lab

En ny forskningsarena på Chalmers Campus Johanneberg för framtidens hållbara boende, där Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners. 
Läs mer!

Framtidens lokaltrafik - ElectriCity

Electricity är både en demoarena för forskningsinstitut och en fullt fungerande busslinje mellan Johanneberg Science Park på Chalmers och Lindoholmen Science Park. Bussarna går på 100% förnybar el. Akademiska Hus är en av projektets samarbetspartners.
Läs mer!