Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Styrbjörn Rudfelt
Fastighetschef
073 026 19 26
styrbjorn.rudfelt@akademiskahus.se
Herman Karlsson
Fastighetsförvaltare
070 286 77 42
herman.karlsson@akademiskahus.se

Campus GIH

120_8444.jpg

Campus GIH är beläget strax bakom idrottsarenan Stadion, vid Lidingövägen. Högskolan har haft sina lokaler i fastigheten sedan huvudbyggnaden stod klar 1946. Den ritades av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödéen som arbetade efter folkhemstidens ideal som var att kombinera praktisk nytta med den rådande estetiken. Anläggningen utfördes med enkla och rena linjer och fasaderna utfördes i oputsat rött tegel.

En om- och tillbyggnad gjordes 2012 och ritades av Wingårdhs arkitekter. Den nya delen ansluter väl till den befintliga byggnadens 40-talsprägel.

På Campus GIH finns GIH-badet som är en gemensam sim- och rekreationshall för GIH och allmänheten. Under hösten 2019 återinvigdes badet efter en omfattande renovering där de största förändringarna var att badet gjorts mer hållbart samt tillgänglighetsanpassats.

Cirka 1000 personer forskar, studerar och arbetar i området. Här finns teorisalar, laboratorier och testmiljöer, datasalar, idrottshallar, gym, simhall, restaurang och ett bibliotek. På GIH:s framsida finns en gräsplan och två tennisbanor. I närområdet finns också fotbollsplaner med konstgräs, en rakbana för friidrott och en rundbana för skridskor. GIH ligger i Nationalstadsparken vilket ger tillgång till stora grönområden.

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel i ditt hus? Du kan enkelt felanmäla och följa ditt ärende i appen Mitt Campus eller på vår webbplats.
Har du en akut felanmälan når du oss dygnet runt på telefon 020-552 000.

När du felanmäler är det bra om du har följande uppgifter: 

• Institutionsnamn eller besöksadress till huset 
• Rumsnummer, finns ofta angivet på dörrkarm. 
• Namn och telefonnummer till kontaktperson för återrapportering eller återkoppling under arbetets gång. 

Brandskydd

Brandskydd 

  • Knappar för brandlarmet finns utplacerat på varje våning och används vid fall av att brand upptäcks.
  • Bild på utrymningsplan finns utplacerade på samtliga våningar.
  • Ett automatiskt brand- och utrymningslarm är installerat i byggnaden (signal från ringklocka ljuder och blixtljus på utsidan av byggnaden tänds).

 

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK  

  • Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
  • Varna andra som kan vara i fara.
  • Larma Räddningstjänsten genom att ringa 112.
  • Släck branden om det är möjligt.

 

Utrymning 
Om brandlarmet går, utrym huset enligt utrymningsskyltar. Branddörrar stängs automatiskt för att hindra att rök sprids.  De hissar som finns skall ej användas vid brandlarm. 

Återsamlingsplats är på ”Wembley”, gräsplanen utanför idrottsentrén.

Nödlarm från hissar och RWC 
I hissar finns larm knapp som går till larmcentral, även utanför ordinarie arbetstid. Hissarna är försedda med larmtelefon som har talkommunikations möjligheter 24 timmar om dygnet. Tryckning på larm knappen hörs signal utanför hissen i byggnaden. 
 

Avfall

På olika våningsplan finns miljöstationer utplacerade för plast, papper, pant med mera. Akademiska Hus ansvarar för de papperskorgar som finns utomhus,  frågor kring övrig avfallshantering hänvisas till campusservice. 

Kommunikationer

Ett antal bussar kan ta dig till GIH. Bussarna 4, 6 samt 72  med hållplats Stadion 

Stadion på tunnelbanans röda linje är närmaste tunnelbanestation.

Cykelparkering och luftstationer finns på området. 

Rökning

Campus GIH är helt rökfritt och rökning innanför campusområdet är därför strikt förbjudet.

Parkering

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området. Parkeringsplatserna finns utmärkta på campuskartan.

Vi har Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park AB för frågor kring parkeringar och administration. 

Parkeringsbiljett till besökstaxa gäller på Akademiska Hus samtliga parkeringsområden. 

För att parkera till personaltaxa krävs en personaldekal.