För mer information

Jan Kron
Fastighetschef
070 629 13 75
jan.kron@akademiskahus.se

Campus GIH

Välkommen till startsidan för GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) Campus. Här hittar du information om vad som händer i området.

Campus GIH är beläget strax bakom idrottsarenan Stadion, vid Lidingövägen. Högskolan har haft sina lokaler i fastigheten sedan huvudbyggnaden stod klar 1946. Den ritades av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödéen som arbetade efter folkhemstidens ideal som var att kombinera praktisk nytta med den rådande estetiken. Anläggningen utfördes med enkla och rena linjer och fasaderna utfördes i oputsat rött tegel.

En om- och tillbyggnad gjordes 2012 och ritades av Wingårdhs arkitekter. Den nya delen ansluter väl till den befintliga byggnadens 40-talsprägel. I dagsläget planerar Akademiska Hus för en ombyggnation av badet.

Cirka 1000 personer forskar, studerar och arbetar i området. Här finns teorisalar, laboratorier och testmiljöer, datasalar, idrottshallar, gym, simhall, restaurang och ett bibliotek. På GIH:s framsida finns en gräsplan och två tennisbanor. I närområdet finns också fotbollsplaner med konstgräs, en rakbana för friidrott och en rundbana för skridskor. GIH ligger i Nationalstadsparken vilket ger tillgång till stora grönområden.