Vårt energiarbete

Runt om i hela landet arbetar vi med att minska vår energiförbrukning. I vår energistrategi utgår vi från våra hållbarhetsmål och försöker hela tiden komma på nya vägar att spara mer energi. Här samlar vi information om både våra små och stora energiprojekt för att visa vad vi gör på ditt närmsta campus och vad som pågår i övriga landet.

Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar. I dagsläget får vi till exempel över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning. Våra solcellsinstallationer genererar över en miljon kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Vi verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i våra byggnader och för att uppnå 100 procent förnybar energi inom bolaget. En förutsättning för att nå våra mål är att kontinuerligt sänka energianvändningen i våra befintliga fastigheter och bygga energieffektivt. Samtidigt stärker vi vårt samarbete med både kunder och leverantörer för att på bästa sätt nå resultat som ger Sverige än mer hållbara campus.

Läs mer om Cookies