Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Nils Axelsson
Fastighetsförvaltare
072 209 74 74
nils.axelsson@akademiskahus.se
Serhat Ok
Fastighetschef
070 614 75 22
serhat.ok@akademiskahus.se
Linnéa Hämquist
Förvaltare
072 223 91 10
linnea.hamquist@akademiskahus.se

Frescati

1__75_1118.jpg

Fastighetsområde Frescati ligger inom Nationalstadsparken i Stockholm, norr om Roslagstull mellan Brunnsviken och Stora Skuggan. Området har tidigare använts som kunglig jaktmark innan det så småningom etablerades försöksodlingar, lantbruksmuseum och veterinärmedicinskt anstalt. Dessa kan sägas vara upptakten till en successiv utveckling av utbildning och forskning inom området som sedan 1960 bedrivs inom Stockholms universitet. Namnet Frescati är en förvanskning av det italienska stadsnamnet Frascati.

Service på campus

För mer information om det nuvarande serviceutbudet och lunchrestauranger se Stockholms universitets hemsida. 

Kommunikationer

Det finns flera olika resealternativ för dem som vill ta sig till Campus Frescati. Med kollektivtrafiken gäller tunnelbanans röda linje mot Mörby, Roslagsbanan alternativt någon förbipasserande busslinje. För mer information om resvägar och restider via kollektivtrafiken se Stockholms kollektivtrafiks (SL) hemsida

Med bil gäller Roslagsvägen (E18) och avfarten in på Frescativägen.   

Parkeringsinformation

Parkeringsplatser för bilar, elbilar och cyklar finns på området. Parkeringsplatserna finns utmärkta på campuskartan.

Parkeringsmöjligheter finns även i parkeringsgaraget under Arrheniuslaboratoriet på Svante Arrhenius väg. 

Vi har Aimo Park AB som parkerings entreprenör. Kontakta Aimo Park AB  för frågor kring parkeringar och administration.  Aimo Park AB  hanterar även uthyrning av parkeringsplatser.

Gällande parkeringsavgifter från och med 1 april 2021

Samtliga priser är inklusive moms.

Campusområde Frescati, Kista.

MobilPark (aimopark.se)

    
Kategori Taxa  
Besökande22 kr/timme  
Timparkering personal*12 kr/timme  
Dagsparkering personal*59 kr/dag  
Halvdag personal (5 tim) *40 kr/halvdag  
    
Årskort *8 690 kr/år  
Förhyrd plats **10 900 kr/år  

Garage NPQ, Frescati ***

Svante Arrhenius väg 20E

1 265 kr/månad  
Garage Electrum, Kista1 265 kr/månad  

* Beställ hos Akademiska hus

** Godkänd av Akademiska hus

*** Aimo Park hyr ut, ring tfn 0771-969006 vardagar 8-12 alt.

Hyra parkeringsplats - Formstack

   
    
Hus Kategori ELBILAR + laddning Taxa  
Besökande25 kr/timme  
Timparkering personal15 kr/timme  
Dagparkering personal85 kr/dag  
Halvdag personal50 kr/månad  
    
Albano-garaget (BioMedicum)   
ProduktTiderTyp av platsPer månad exkl.moms
7x24 Reserverad elbilsplats7x24Reserverad elbilsplats2320
N+H, mån-fre 17–09 lör-sön 00–24 - ElbilNatt+Helg 17–09Oreserverad1036
N+H, mån-fre 17–09 lör-sön 00–24Natt+Helg 17–09Oreserverad636
7x24 Parkering dygnet runt7x24Oreserverad2000
7x24 Parkering dygnet runt - Personal7x24Oreserverad1520
 7x24Oreserverad1920
    
Korttidsparkering   
Besökare30 kr/h  
Besökare elbil33 kr/h  
Personal med dekal20 kr/h  
Personal med dekal73 kr/5 h  
Personal med dekal100 kr/24 h  
Personal elbil med dekal23 kr/h  
Personal elbil med dekal85 kr/5h  
Personal elbil med dekal120 kr/24 h  

Observera att betalning endast sker genom appen MobilPark, ingen p-automat finns vid Albano. Det finns 6 elladdplatser. Kostnaden för el laddning tillkommer.

Akademiska Hus utökar antalet ladd-platser på Frescati.

I en första etapp blir det ytterligare 18st ladd-platser på Södra Parkeringen. Arbetet påbörjas måndag 16 maj 2022 och beräknas vara klart onsdagen den 1 juni 2022. 

För att ladda elbil på dessa parkeringsplatser krävs att man använder betalappen Meer. Observera, att man endast kan endast betala för laddningen med denna app. 

Betalningen för p-platsen betalas separat enligt Aimo Parks anvisningar.

Utöver dessa 18 platser planeras för ytterligare 22 ladd-platser på centrala Frescati. Även till de 14 nuvarande ladd-platserna kommer det att krävas betalningen genom Meer appen. 

Samtliga ladd-platser ska vara i drift den 11 juli 2022.

Rökning

Se Stockholms universitets hemsida för riktlinjer gällande rökning på campusområdet.