Finansiering

Akademiska Hus har funnits som låntagare på den publika marknaden sedan 1996 då ett domestikt Medium Term Note program (MTN) respektive certifikatprogram etablerades. I takt med att balansräkningen vuxit har ytterligare lånefaciliteter etablerats, 1997 ett Euro Commercial Paper program (ECP) och 1998 ett Euro Medium Term program (EMTN).

Akademiska Hus ekonomiska mål

Ägarens ekonomiska mål är fastställda enligt nedan:

  • Avkastningen på operativt kapital exklusive värdeförändringar ska uppgå till minst 6,5 procent.*
  • Utdelningen ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt.
  • Soliditeten ska uppgå till mellan 30 och 40 procent.

*Rörelseresultat exklusive värdeförändringar i relation till genomsnittligt operativt kapital.

Finansblad

Våra finansblad utkommer en gång om året och innehåller en kort beskrivning av företaget, något om våra fastigheter, hyresgäster och vår förvaltning samt lite om finansieringsverksamheten under det gångna året.

Läs mer om Cookies