Till navigation Till innehåll (s)

A Working Lab - co-working och flexibla mötesplatser på campus

A Working Lab är Akademiska Hus tjänsteerbjudande och koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. 

Akademiska Hus nya koncept, som fått namnet A Working Lab, erbjuder innovativa miljöer för lärande, arbete och innovation mitt på campus. Miljöerna ska göra det lätt för studenter, forskare, näringsliv och andra samhällsaktörer att mötas i nya, flexibla former.

Varje A Working Lab har en co-workingyta och ett grundutbud av tjänster som bas. Här kan företag, verksamheter och människor med olika bakgrund hyra in sig för den tid de behöver och få tillgång till tjänster och fysiska miljöer utifrån sina specifika behov. Alla A Working Lab utvecklas i samarbete med lokala partners och kunder och har olika inriktning beroende på sammanhang, partners och campus. Det kan vara ett visst forskningsområde, det geografiska läget eller mixen av verksamheter som ryms på det specifika campuset.

Det pågår fyra initiativ

A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg - co-working i Sveriges främsta samhällsbyggnadskluster. Där genomsyrar konceptet ett helt nytt hus, men det kan lika gärna implementeras i en redan befintlig miljö och som en del av en byggnad.

A Working Lab Universum Umeå är en mötesplats för innovation och samverkan mellan människor, akademi och näringsliv. Platsen har utvecklats i nära samverkan med Innovationskontoret Umeå universitet, SLU Holding, Umeå universitet Holding, Innovationssluss Region Västerbotten och Umeå Science Park.

A Working Lab KI Science Park på Campus Solna är en ny, spännande mötesplats för Life Science där forskare, studenter och företag delar på labb och kontorsytor i en öppen co-workingmiljö. Till platsen hör också en nod med ytterligare kontor och labbmiljöer på Campus Flemingsberg. Partners är KI Innovations och KI Science Park. 

A Working Lab - THINGS, i januari 2022 tog A Working Lab över driften av co-workingmiljön THINGS vid Drottning Kristinas väg på KTH campus i Stockholm. Miljön är en etablerad mötesplats för startups och företag inom deep tech-sektorn.

awl_epi1.jpg

A Working Lab öppnar upp och nätverket binder samman Sveriges campus

Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Göteborg.

Prenumerera på A Working Labs nyhetsbrev

Namn*
E-postadress*

När du väljer att prenumerera på A Working Labs nyhetsbrev kommer Akademiska Hus behandla dina personuppgifter. Läs mer här.