Vår syn på hållbarhet

Som ett av landets största fastighetsbolag har Akademiska Hus ett stort ansvar att långsiktigt bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Hållbarhetsperspektiven finns därför med i alla våra processer och beslut. För oss handlar hållbarhet lika mycket om att minimera de enskilda byggnadernas klimatpåverkan som att säkra att ett helt campus blir ett område där sociala, ekonomiska och ekologiska värden samspelar.  

Campus och natur

När vi i nära samarbete med Sveriges lärosäten tar ett helhetsansvar för campusutvecklingen är det människorna som vistas på campus som står i fokus. För att människor ska må bra, trivas och få förutsättningar att prestera behöver vi skapa miljöer som möter många olika behov. Det gäller miljöerna inomhus såväl som utomhus och fysiska miljöer såväl som virtuella. Vi söker också lösningar som möter både dagens och framtidens behov.

Vägen mot klimatneutralitet

Att bygga och förvalta fastigheter och att utveckla campusområden är verksamheter som på många sätt påverkar klimatet och miljön. I samband med både uppförande och drift används en stor mängd resurser i form av material och energi och vi genererar en stor mängd avfall.

Under 2018 utvecklades ambitiösa mål för hur Akademiska Hus ska bidra till ett klimatneutralt samhälle. Vi har beslutat om en nollvision för vårt klimatavtryck, som ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045.

Hållbarhetssamordnare i hela landet 

Lika viktigt som att vara ledande i branschen när det gäller klimatoptimering är att skapa värde för ägare, intressenter och kunder samt att vara en god arbetsgivare åt våra drygt 480 medarbetare. 

Vi arbetar varje dag med att förbättra vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Medarbetare med specialistkompetens inom miljö och arbetsmiljö stärker verksamheten på flera ställen runt om i landet, genom ett företagsgemensamt nätverk för hantering av Akademiska Hus gemensamma hållbarhetsfrågor.

Olycksfri arbetsplats

Arbetsglädje och en säker och hälsosam arbetsplats är framgångsfaktorer och prioriteras högt i hela vår verksamhet och i de projekt vi driver. Vår målsättning är att uppnå en helt olycksfri arbetsplats. Som ett led i Akademiska Hus målsättning att uppnå en helt olycksfri arbetsplats är vi en av initiativtagarna till Håll Nollan, där vi samarbetar med branschen för gemensamma och offensiva krav på branschens alla aktörer.