För mer information

Johan Ågren
Fastighetsförvaltare
072 543 45 18
johan.agren@akademiskahus.se

Campus Norrköping

Kåkenhus Norrköping

Välkommen till Campus Norrköping, vackert beläget i ett före detta industrilandskap vid Motala ström. Flera av fastigheterna består av industribyggnader som har gjorts om till universitetslokaler, däribland Kåkenhus med anor från slutet av 1800-talet. På senare år har nybyggnationer skett på Campus Norrköping, vilket ökar utvecklingsmöjligheterna för området. 

Kåkenhus länkas samman med en bro över till Visualiseringscenter på andra sidan strömmen och bildar på så sätt ett naturligt stråk i denna campusmiljö mitt i staden.