Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Lennart Ahl
Teknisk förvaltare
070 626 85 15
lennart.ahl@akademiskahus.se
Tobias Andersson
Teknisk förvaltare
070 568 32 24
tobias.andersson@akademiskahus.se
Valentin Sjökvist
Drifttekniker
valentin.sjokvist@akademiskahus.se

Ångström

Angstrom_exterior_1100.jpg

Vid Informationsteknologiskt centrum finns en stor del av grundutbildningsstudenterna inom naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet samlade. Forskning och forskarutbildning bedrivs på bred front från vetenskapliga problemställningar till tekniska tillämpningar inom regler- och programvaruteknik.

Ångströmlaboratoriet är ett av Europas mest avancerade laboratorier för materialforskning och en god representant för en internationellt uppmärksammad universitetsbyggnad inom Akademiska Hus fastighetsbestånd. Här studerar blivande civil- och högskoleingenjörer och naturvetare.

Forskningen inom Ångströmlaboratoriet befinner sig i den internationella fronten med bla atomär design av funktionella material för en mängd tillämpningar som tex. elektronik, solceller, batterier, sensorer, mikromekanik, tribologi och informationslagring. Andra forskningsområden är rymd- plasma- och astrofysik, kondenserade materiens teori, kemisk fysik, ytfysik, atom- och molekylfysik samt kärn- och partikelfysk.

Parkeringsinformation

Parkering

Parkering för bilar och cyklar finns på området. Se parkeringskarta här.

Akademiska Hus anlitar Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park, kundservice@aimopark.se, för frågor kring parkeringar och administration. Aimo Park hanterar även uthyrning av parkeringsplatser. Abonnemang för månads, kvartals- och halvårskort kan köpas via Aimo Park.

 

Anställda och studerande vid Uppsala universitet

Som anställd eller studerande vid Uppsala universitet har du rätt till en lägre parkeringsavgift, taxa 2. Biljett avseende taxa 2 erhålls genom att UU:s passerkort dras i kortläsaren på parkeringsautomaten.

 

Hyresgäster utöver Uppsala universitet

För Akademiska Hus hyresgäster som inte är Uppsala universitet erfordras ett tillstånd väl synligt i bilen som verifierar att vederbörande har rätt till den lägre parkeringsavgiften, taxa 2. Tillståndet erhålls från Akademiska Hus och gäller 1 år i taget.

För att möjliggöra för våra kunder att röra sig fritt inom de olika campusområdena utan att behöva lösa ny parkeringsbiljett gäller taxa 2-biljetten inom hela Akademiska Hus fastighetsbestånd i Uppsala. 

 

Externa besökare

För externa besökare till våra campusområden erfordras taxa 1-biljett vilken endast är giltig på det område den är köpt.

Betalning sker med betalkort och gällande pris finns angivet på betalautomaten.

Som parkerare är det alltid viktigt att var uppmärksam på gällande skyltning då vissa parkeringsytor kräver särskilt/giltigt tillstånd.

 

Handikapparkering

För att nyttja handikapparkering krävs särskilt tillstånd och ingen avgift behöver erläggas.