Till navigation Till innehåll (s)

Campusplaner

Tillsammans med ett flertal lärosäten arbetar vi kontinuerligt med så kallade campusplaner. Vi arbetar alltid utifrån det enskilda lärosätets förutsättningar och målet är att skapa attraktiva campusområden för hela människan – det vill säga miljöer som förutom hög kvalitet på undervisning och forskning också erbjuder tillgång till exempelvis service, kultur och idrott.

Vi ser att campusområden integreras och samspelar allt mer med det omgivande samhället och därför skapar vi naturliga mötesplatser som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi, näringsliv och samhället i övrigt.

Tillsammans med lärosätena utvecklar vi campusmiljöer som ger plats för människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter: socialt, etniskt och kulturellt. Öppenhet för människor med varierande bakgrund, internationella kontakter och fria tankeutbyten över gränserna är styrkor som en campusplan försöker inkludera.

Vår målsättning

Akademiska Hus har sedan 2011 ett mål att våra campusområden ska ha en plan som är högst fem år gammal. Skälet till att målet är tidssatt är att en förnyad vision och en förankrad målbild stärker vårt gemensamma arbete med hyresgästerna när det gäller vår gemensamma fysiska miljö.

Campusplanerna finns listade här nedan. 

IKDC_04_OK_puff.jpg

Campusområden för hela människan

När till exempel caféer, restauranger och livsmedelsbutiker finns där man studerar ökar möjligheterna till att campusområdet blir levande dygnet runt.