Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Markus Göransson
Avdelningschef
070 576 81 21
markus.goransson@akademiskahus.se
Frida Melin
Fastighetschef
072 220 90 45
frida.melin@akademiskahus.se

Ultuna / Green Innovation Park

VHC_SLU_Ultuna01514.

Välkommen till det hållbara Ultuna. Här ligger fokus på djur, natur och miljö.

Området har varit säte för lantbruksutbildningar sedan 1840-talet. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet bildades 1977 och flyttade i samband med bildandet till Ultuna. På campus finns idag även SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Under senare år har Ultuna genomgått ett omfattande till- och ombyggnadsprogram. Grunden till utvecklingen finns beskriven i den av SLU och Akademiska Hus gemensamt framtagna campusplanen som bygger på att utveckla området till ett skönare, grönare och vackrare campus.

På campus finns också Green Innovation Park - en gemensam satsning av SLU och Akademiska Hus för att öppna upp Campus Ultuna för annan verksamhet än akademin för företag inom de gröna näringarna.

Miljöbyggnad

På campus finns sammanlagt över 100 000 kvadratmeter miljöcertifierade byggnader enligt Miljöbyggnad, ett svenskt system där miljöegenskaper avgör om byggnaden får betyget brons , silver eller guld. Läs mer på www.sgbc.se.

Service på campus

På campus finns ett stort utbud av service, studieplatser, restauranger och caféer. Campusområdet erbjuder gott om kreativa utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter. Här finns exempelvis ett obemannat närlivs, ett Friskis & Svettis och en vårdcentral.

Här listas restauranger och caféer på eller i närheten av SLU:s campusområden.

Kommunikationer

Adress: Ultuna

Med buss: Du kan ta stadsbussen till Ultuna. Hållplatserna på Ultuna heter i tur och ordning Veterinärvägen, Campus Ultuna, Ultuna södra och Arrheniusplan. Även regionbussar går till Ultuna. Uppdaterad information och tidtabeller på www.ul.se.

Med bil: Campus Ultuna kan nås med bil och parkering erbjuds på området. Här hittar du en parkeringskarta.

Med cykel: Det finns goda kommunikationsvägar om du väljer cykel som transportmedel. Via Dag Hammarsköldsväg finns det cykelbana hela vägen från Uppsala centrum. Längs natursköna Fyrisån finns en cykelväg väster om ån som sträcker sig hela vägen till Ultuna.

Cykelparkering och luftstationer finns på området. 

Parkeringsinformation

Parkeringsplatser för bilar, elbilar och cyklar finns på området. Parkeringsplatserna finns utmärkta på parkeringskartan.

Vi har Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park för frågor kring parkeringar och administration. Aimo Park hanterar även uthyrning av parkeringsplatser.

Kontakt: 0771-969006