Till navigation Till innehåll (s)

Hållbarhetsrapporter

Genrebild utemiljö med träd mellan två hus

Här finns Akademiska Hus senaste Hållbarhetsrapporter att ta del av som PDF.

Sedan 2014 har vi integrerat hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen, eftersom frågorna är en självklar och uttalad del i vår affärsstrategi och styrning, och genomsyrar all verksamhet.

För att underlätta förståelsen av Akademiska Hus hållbarhetsredovisning och jämförelsen gentemot andra företag förklarar vi också innebörden av branschspecifika termer och begrepp.

Med start för året 2018 kommer Akademiska Hus att göra klimatbokslut. Det innebär att vi räknar ut vår verksamhets totala klimatavtryck på samhället. Det är ett sätt att visa vad vi gör och hur det går, vilket i sin tur skapar transparens och kunskap i frågan.