Till navigation Till innehåll (s)

Samarbeten för hållbarhet

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi både ansvar och möjlighet att utveckla och driva hållbarhetsfrågor som är gemensamma för bygg- och fastighetsbranschen. I vårt arbete fokuserar vi även på att ytterligare stärka våra hållbara samarbeten med våra kunder. 

Samarbeten i fastighetsbranschen

Akademiska Hus medverkar aktivt i olika bransch- och samhällssammansatta projekt i syfte att forma ett framtida hållbart samhälle. Det innebär att vi engagerar oss i frågor av samhälls- och branschgemensam karaktär.

Med vår kompetens och våra resurser medverkar vi till att vidareutveckla metodik, nyckeltal och liknande som bidrar till att förbättra produkter, funktioner och andra miljöprestanda. Exempel på organisationer där vi är engagerade är Sweden Green Building Council, Byggvarubedömningen, Byggherrarna och Global Compacts svenska nätverk.

Som ett led i Akademiska Hus målsättning att uppnå en helt olycksfri arbetsplats är vi en av initiativtagarna till Håll Nollan, där vi samarbetar med branschen för gemensamma och offensiva krav på branschens alla aktörer.

Samarbete med Sveriges universitet och högskolor

En viktig del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete är att ytterligare stärka vårt samarbete med våra kunder. Syftet är inte bara att minska mängden använd energi, utan även att skapa engagemang och synlighet kring hållbarhetsfrågor och koppla samman våra olika kunskaper i ämnet.

För att höja ambitionen ytterligare har vi sedan ett par år tillbaka startat en rad olika strategiska samarbetsforum tillsammans med våra kundermed målsättningen att i en gemensam vilja agera och investera i hållbara val, och att driva utvecklingen framåt.