Samarbeten för hållbarhet

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vi både ansvar och möjlighet att utveckla och driva hållbarhetsfrågor som är gemensamma för bygg- och fastighetsbranschen.

Samarbeten i fastighetsbranschen

Akademiska Hus medverkar aktivt i olika bransch- och samhällssammansatta projekt i syfte att forma ett framtida hållbart samhälle. Det innebär att vi engagerar oss i frågor av samhälls- och branschgemensam karaktär.

Med vår kompetens och våra resurser medverkar vi till att vidareutveckla metodik, nyckeltal och liknande som bidrar till att förbättra produkter, funktioner och andra miljöprestanda.

Vi tror att våra åtaganden är viktiga för utvecklingen av fastighetsbranschen och dess samspel med samhälle, miljö och människa.

Samarbete med Sveriges universitet och högskolor

För att nå våra högt uppställda hållbarhetsmål är ett gott samarbete med våra kunder och intressenter av högsta vikt. Det kan handla om att vi tillsammans planerar framtidens hållbara campus och bygger energieffektiva hus.

Akademiska Hus har sedan 2011 ett mål att våra campusområden ska ha en plan som är högst fem år gammal. Skälet till att målet är tidssatt är att en förnyad vision och en förankrad målbild stärker vårt gemensamma arbete med hyresgästerna när det gäller vår gemensamma fysiska miljö.

Vid utgången av 2013 hade vi 37 campusområden. Tjugofyra av dessa hade en aktuell plan och ytterligare sju var under framtagning.

Hållbarhet stärker campusområdet

Många människor som besöker campusområden går, cyklar eller åker kollektivt. Därför menar vi att goda kollektivtrafikförbindelser samt en miljö där cykel och gångtrafik är prioriterad är exempel på faktorer som bidrar till ökad hållbarhet och ökad attraktion i campusområdet.  Att ge dessa transportsätt åtminstone samma prioritet som biltrafik ser vi som en viktig faktor för att stärka framtidens campusområden.

Läs mer om Cookies