Till navigation Till innehåll (s)

Hållbarhetscertifieringar

Hållbarhetscertifiering är en bedömning av hur miljömässig en byggnad eller en stadsdel är. Syftet är att säkra en planering och ett genomförande som är hållbart ur flera dimensioner och som dessutom kan fungera som garant för att byggnaden eller stadsdelen möter de kravnivåer man kommit överens om.

Exempelbild på röd tegelbyggnad och folk i rörelse

Miljöbyggnad

Det finns ett flertal certifieringsprogram som passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. Akademiska Hus har valt det svenska systemet Miljöbyggnad som är det mest spridda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet premierar låg energianvändning med liten miljöbelastning, god innemiljö och bra materialval samt utfasning av ämnen med farliga egenskaper och kan användas för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Vi har som mål att certifiera alla våra nybyggnationer samt större ombyggnationer enligt Miljöbyggnad och för alla nybyggnationer är målet att nå nivå Guld, vilket är den högsta betygsnivån. För våra större ombyggnationer är målet att uppnå minst nivå Silver.

Certifiering kräver samarbete

I Akademiska Hus bestånd finns en mängd olika sorters lokaler, allt från kontor till specialanpassade laboratoriemiljöer. För att klara vårt certifieringsmål, och i synnerhet för att nå guldnivå, krävs att vi har tät dialog med våra kunder, entreprenörer och leverantörer för att vi alla ska styra mot samma mål.