Campus Kungliga Musikhögskolan

Välkommen till sidan om Campus Kungliga Musikhögskolan, KMH! På den här sidan hittar du information om vad som händer på området.

I korsningen Valhallavägen/Lidingövägen står sedan sommaren 2016 ett nytt campus för Kungl. Musikhögskolan färdigt. Med byggnads-
minnen som utgångspunkt möter de nya byggnaderna de gamla och berikar varandra. Den nya skolan har ett centralt och lättillgängligt läge för både studenter, personal och besökare.

Platsen för KMH:s nya lokaler karaktäriseras av stallanläggningens byggnader, gårdsrummet mellan byggnaderna och entréplatsen framför stallbyggnadens gavel mot Valhallavägen. Stallbyggnaden är sedan 1993 ett byggnadsminne. Huvudbyggnaden har en välkomnande glasfasad och rymmer bland annat en stor konsertsal.
Anpassningen som gjorts av lokalerna både bevarar och återanvänder delar av byggnadsminnet, stallet och ridhuset. Det före detta stallet har blivit bibliotek och ridhuset har gjorts om till en orgelsal. De nya byggnaderna innehåller mycket glas som speglar och lyfter fram tegelarkitekturen i de befintliga byggnaderna. Med den nya arkitekturen blir KMH och byggnadsminnet mer synligt och tillgängligt för allmänheten.