Till navigation Till innehåll (s)

Allt i egen förvaltning

Vår förvaltning bedrivs med hög kvalitet, resurseffektivitet och långsiktigt hållbar utveckling i fokus. Genom att ha en genomtänkt strategi vad gäller exempelvis lokalbehov och energiförsörjning, i kombination med kunskap kring kunskapsmiljöer, kan vi underhålla våra fastigheter så att de håller hög klass under lång tid.

Vi ser förvaltning som ett paraplybegrepp för alla de tekniska och ekonomiska åtgärder som utförs under en byggnads livstid. Fastighetsförvaltning är en process där kvaliteten och innehållet växer fram och förändras i takt med att kundernas behov ändras över tiden.

Akademiska Hus förvaltar idag drygt 3,4 miljoner kvadratmeter uthyrningsbar area, varav 45 procent är undervisningslokaler, 35 procent laboratorielokaler och 20 procent utgör övriga lokaltyper.

Drifttekniker med fokus på kundservice, tillsyn och skötsel

På Akademiska Hus arbetar våra drifttekniker på ett serviceinriktat och affärsmässigt sätt med att ta hand om våra fastigheter och en del av de installationer och utrustning som finns i byggnaderna. Det som vi på fackspråk kallar tillsyn, drift och skötsel. Vår förvaltningsorganisation består av nästan 230 medarbetare med olika roller, t.ex. drifttekniker, driftingenjörer och förvaltare, som med gedigen kunskap och stort engagemang möter våra hyresgäster. De fungerar som ansiktet utåt mot våra hyresgäster i den dagliga verksamheten och kundservice är därför något som vi lägger stor vikt vid. Kanske har du träffat någon av våra drifttekniker i samband med en felanmälan? Det är nämligen de som tar emot felanmälningarna och ser till att de blir åtgärdade.

Varje campusområde har ett team med mycket tekniskt kunniga drifttekniker som ansvarar för områdets olika byggnader – allt från tekniskt avancerade laboratorium till undervisningssalar och kontor. Vår gemensamma erfarenhet från Luleå i norr till Lund i söder blir en trygghet i det dagliga arbetet och med en beredskap dygnet runt finns vi snabbt på plats vid oförutsedda händelser. Fokus ligger på att säkerställa att byggnaderna fungerar på ett optimalt sätt och det är en självklarhet för oss att arbeta med hållbarhet och energibesparande åtgärder. Information om våra byggnader, smarta energilösningar och åtgärder på de problem som felanmäls delar vi gärna med oss av bland både medarbetare och till kunder. Välkommen att kontakta oss!

Fastighetsanknuten service

Varje verksamhet är unik, vilket innebär att våra kunders behov varierar beroende på verksamhet. Men den varierar också över tiden, i takt med att förutsättningarna förändras. Det ställer stora krav på att lokalerna kan anpassas, så att de passar för den verksamhet som ska bedrivas i dem. Akademiska Hus erbjuder därför fastighetsknuten service, som gör det möjligt att anpassa lokalerna efter varje kund, så att de på bästa tänkbara sätt motsvarar behovet över tid.

Exempel på fastighetsknuten service:

  • Hyresgästanpassningar
  • Tillgänglighetsanpassningar
  • Produktions- och processrelaterad mediaförsörjning
  • Ventilerade arbetsplatser
  • Trådlös internetuppkoppling
  • Övervakning av kyl- och frysrum

Fastighetsknuten service beställs genom våra kontaktpersoner på det område där lokalen är belägen. Hitta ditt campus via "Ditt campus" i huvudmenyn eller sök efter din lokal via rullgardinsmenyn "Hitta ditt lärosäte" överst på sidan.