Högskolan i Gävle

Välkommen till Kungsbäck! Här ligger Högskola i Gävle vackert beläget vid Gävleån och med både gång- och cykelavstånd till centrum.
Närmaste granne är Regementsparken, Boulongeparken och Teknikparken där en del av Gävles näringsliv sitter samlade.

Det var när Hälsinge regementet I14 på Kungsbäck lades ner som omvandlingen av det gamla kasernorådet till lokaler för högre utbildning och forskning påbörjades och 1994 flyttade högskolan in.

Nu tjugo år senare har Akademiska Hus och högskolan tillsammans arbetat fram en gemensam campusplan. Planen ska ses som ett gemensamt vägledande dokument vid förändring av den fysiska miljön. Fokus har legat på att fortsätta utveckla campus som smältdegel för fyra olika typer av miljöer: miljö för innovation och lärande, miljö för näringsliv och samhälle, miljö för mångfald och miljö för hela människan. Gemensamt för att fyra är tanken om hållbarhet.