Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Staffan Steiner
Teknisk förvaltare
073 045 88 47
staffan.steiner@akademiskahus.se
Cilla Karlsson
Fastighetsförvaltare
0730 83 59 89
cilla.karlsson@akademiskahus.se

Engelska parken

Bild_entre.jpg

Ett vackert campus med byggnader från flera olika tidsepoker. Som närmaste granne finns universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och alldeles i närheten hittar du även Carolinaparken som anlades år 1825 med sin härliga Pelle Svanslöslekplats. Vill du träna så finns Studenthälsans anläggning Campus1477 i Blåsenhusområdet.

Idag är området centrum för den humanistiska verksamheten inom Uppsala universitet - en samlokalisering som varit framgångsrik, och i ständig utveckling.
Lunchrestaurang finns i hus 7 som har öppet vardagar under kontorstid.
Humanistiska teatern, Engelska parken
För Uppsala universitet har Akademiska Hus byggt en ny arena för det humanistiska samtalet, Humanistiska teatern. I nära anslutning till Engelska parken uppförs denna byggnad som utöver teatersalong även rymmer kontor och mötes- och undervisningslokaler.

Parkeringsinformation

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området. Bilparkeringar finns utmärkta på campuskartan.

Akademiska Hus anlitar Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park, kundservice@aimopark.se, för frågor kring parkeringar och administration. Aimo Park hanterar även uthyrning av parkeringsplatser. Abonnemang för månads, kvartals- och halvårskort kan köpas via Aimo Park

Anställda och studerande vid Uppsala universitet

Som anställd eller studerande vid Uppsala universitet har du rätt till en lägre parkeringsavgift, taxa 2. Biljett avseende taxa 2 erhålls genom att UU:s passerkort dras i kortläsaren på parkeringsautomaten.

För att möjliggöra för våra kunder att röra sig fritt inom de olika campusområdena utan att behöva lösa ny parkeringsbiljett gäller taxa 2-biljetten inom hela Akademiska Hus fastighetsbestånd i Uppsala. 

Externa besökare

För externa besökare till våra campusområden erfordras taxa 1-biljett vilken endast är giltig på det område den är köpt.

Betalning sker med betalkort och gällande pris finns angivet på betalautomaten.

Som parkerare är det alltid viktigt att var uppmärksam på gällande skyltning då vissa parkeringsytor kräver särskilt/giltigt tillstånd.

Handikapparkering

För att nyttja handikapparkering krävs särskilt tillstånd och ingen avgift behöver erläggas.

Kommunikationer

Adress: Thunbergsvägen 3-7.

Med buss: Ta bussen till Engelska parken. Uppdaterad information och tidtabeller på www.ul.se

Med cykel: Det finns goda kommunikationsvägar om ni väljer cykel som transportmedel. Se Uppsala kommuns cykelguide

Cykelparkering och luftstationer finns på området. 

Med bil: Engelska parken kan nås med bil med begränsad tillgång till parkering på området. 

Service på Campus

På Engelska parken finns det studieplatser, restaurang och café. Campusområdet erbjuder gott om kreativa utemiljöer och  mötesplatser. Med närhet till Uppsala centrum finns det stora möjligheter att hitta det ni söker.

Hitta på Engelska parken: Här finns en länk till Universitetets karta över Engelska parken.