Till navigation Till innehåll (s)

Ekonomisk information

Akademiska Hus AB (publ) (organisationsnummer 556459-9156) är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Företagets säte är Göteborg. Akademiska Hus ägs till 100 procent av Svenska staten.

Akademiska Hus huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta universitets- och högskolefastigheter. Bolagets funktionella valuta är svenska kronor.

Rapportdatum

24 oktober, 2023 Delårsrapport juli-september
6 februari, 2024 Delårsrapport oktober-december

Beställ

Beställ vår årsredovisning genom att skicka ett mail till info@akademiskahus.se.