Kontaktperson

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
031-63 24 81
catarina.fritz@akademiskahus.se

För fakturafrågor kontakta: ror.reskontra@akademiskahus.se

Helén Wallenhov
Redovisningschef
031-63 24 88
helen.wallenhov@akademiskahus.se

Ekonomisk information

Akademiska Hus AB (publ) (organisationsnummer 556459-9156) är ett aktiebolag registerat i Sverige. Företagets säte är Göteborg. Akademiska Hus ägs till 100 procent av Svenska staten.

Akademiska Hus huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta universitets- och högskolefastigheter. Bolagets funktionella valuta är svenska kronor.

Rapportdatum

14 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018

Mars 2019
Årsredovisning 2018

29 april 2019
Delårsrapport 1 2019

12 juli 2019
Delårsrapport 2 2019

23 oktober 2019
Delårsrapport 3 2019

Beställ

Beställ vår årsredovisning genom att skicka ett mail till info@akademiskahus.se.

Läs mer om Cookies