Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson

Catarina Fritz
Ekonomi- och finansdirektör / vVD
070 342 94 69
catarina.fritz@akademiskahus.se

För fakturafrågor kontakta: ror.reskontra@akademiskahus.se

Karin Eriksson
Redovisningsekonom
070 511 24 15
karin.eriksson@akademiskahus.se

Ekonomisk information

Akademiska Hus AB (publ) (organisationsnummer 556459-9156) är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Företagets säte är Göteborg. Akademiska Hus ägs till 100 procent av Svenska staten.

Akademiska Hus huvudsakliga verksamhet är att äga och förvalta universitets- och högskolefastigheter. Bolagets funktionella valuta är svenska kronor.

Rapportdatum

16 februari, 2022 Bokslutskommunikén 2021

25 mars, 2022 Årsredovisning 2021

28 april, 2022 Delårsrapport januari-mars

8 juli, 2022 Delårsrapport januari-juni

26 oktober, 2022 Delårsrapport januari-september

Beställ

Beställ vår årsredovisning genom att skicka ett mail till info@akademiskahus.se.