Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Göteborg

Måndag, 10 maj 2021

Akademiska Hus bygger studentbostäder i Göteborg

Akademiska Hus investerar 103 miljoner kronor i att förvandla en tidigare kontorsbyggnad till 61 lägenheter vid Näckrosenområdet mitt i centrala Göteborg. Satsningen skapar ett efterlängtat campusnära boende för 125 studenter och forskare och bidrar till att minska den studentbostadsbrist som råder i staden.
Det är den så kallade Språkskrapan som byggdes på 1960-talet som Akademiska Hus nu gör om till ett modernt boende för studenter och forskare vid Göteborgs universitet. Byggnaden är placerad i Näckrosenområdet vid Renströmsparken mellan Götaplatsen och Korsvägen. Den har tidigare använts som kontor men tomställdes i samband med att universitetet flyttade till nya lokaler i den ombyggda och närliggande Humanisten. 
  
– Vi vet att efterfrågan på student- och forskarbostäder är stor runt om i landet och därför arbetar Akademiska Hus engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Det är viktigt för oss och i det här fallet Göteborg som en attraktiv studentstad. Bostäder bidrar dessutom till ett tryggare och öppnare campus som blir levande dygnet runt, något vi strävar efter, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus. 

Fokus på delat boende  

De nya studentbostäderna består av två huskroppar med ett gemensamt trapphus och en sammanbyggd med Humanisten. Lägenheterna som skapas kommer att vara klassiska studentettor och duolägenheter för två personer. Men här görs också plats för större lägenheter enligt det nya studentbostadskoncept för delat boende som Akademiska Hus har tagit fram. I dessa lägenheter bor fem till sex personer som alla har varsitt sovrum men som delar på kök, vardagsrum och badrum.  

– Att dela boende har flera fördelar. Det främjar social gemenskap och förhindrar ensamhet som många studenter känner när de flyttar till en ny stad. Dessutom är det bra ur ett hållbarhetsperspektiv när funktioner och ytor samutnyttjas och likaså kan vi nå en mer prisvärd hyra, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.  

Återbruk och solceller  

Som en del i Akademiska Hus arbete för att nå en nollvision för sitt klimatavtryck har den befintliga kontorsbyggnaden inventerats med målsättningen att kunna ta tillvara och återbruka delar av de befintliga materialen under ombyggnationen till bostäder. Byggnaden kommer också att utrustats med solceller på taket. Anläggningen beräknas producera cirka 21 000 KWh hållbar energi per år och kommer att täcka en del av husets interna elbehov, till exempel för belysning. 

− En annan viktig hållbar aspekt är att vi bygger studentbostäderna i ett redan befintligt hus. På så vis kan vi avsevärt minska den påverkan på miljön som en nybyggnation innebär, säger Susanne Malmgren. 
Inflyttning i de nya student- och forskarbostäderna i Göteborg planeras ske under 2023. Bostäderna kommer att blockförhyras av en annan part.  
 
 

Om Näckrosenområdet 

Med sitt centrala läge är Näckrosen en plats med stora möjligheter. Utöver ombyggnationen av Språkskrapan till studentbostäder pågår planeringen av en rad andra projekt i området, där Akademiska Hus och Göteborgs universitet vill skapa en ny universitetsmiljö för hela universitetet och hela staden – ett nytt centrum för humaniora, konst och kultur, för framtidens forskning och utbildning.   

Nya Humanisten blev klar i december 2019 och samlar Humanistiska fakulteten under ett gemensamt tak. Planeringen för en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten med en integrerad uppgång från Västlänkens station Korsvägen pågår parallellt med planeringen av ett nytt och mer funktionellt universitetsbibliotek.  

Med närhet till såväl kulturinstitutionerna runt Götaplatsen som till Korsvägen och evenemangstråket kommer universitetsområdet Näckrosen om några år att vara en mer aktiv och integrerad del av Göteborg.