Till navigation Till innehåll (s)

För info om byggprojektet

Jan Henningsson
Projektchef
076 832 25 54
jan.henningsson@akademiskahus.se

Vid intresse att hyra lokal

Anders M Berg
Strategisk fastighetsutvecklare
070 780 25 69
anders.m.berg@akademiskahus.se

Innovationsarenan och kontorshuset A Working Lab

A Working Lab utgör den andra etappen vid Johanneberg Science Park på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Byggnaden är både en arena för innovation och samverkan där idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer uppstår.

Under hösten 2019 färdigställdes kontorshuset och innovationsarenan A Working Lab. Den nya byggnaden är gestaltad av Akademiska Hus i samverkan med Tengbom Arkitekter som också har projekterat byggnaden. Det är en fysisk länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Tillsammans med fastigheterna på platsen möjliggörs en intensiv  kunskapsmiljö som ger förutsättningar för nya företag och organisationer att etablera sig i anslutning till Chalmers. 

Innovationsarena inom samhällsbyggnad och lärandemiljöer

Vi vill att byggnaden ska vara innovativ och ser den därför som en labbmiljö där vi tillsammans med hyresgäster och forskare testar och tar del av det senaste inom forskning och utveckling. Men även vägen fram har varit en innovationsprocess. En lång rad innovationsprojekt drev arbetet framåt med tydligt klimat- och hållbarhetsfokus under byggprocessen. 

Byggnaden är både publik och privat. Genomflödet är av stor vikt för kreativiteten och vi vill maximera innovativa krockar mellan personer med olika kompetenser och bakgrund. Entréplanet är öppet mot lärosätet, torget och kollektivtrafiken. I entrén kan besökare mötas av en livlig yta med restaurang, mötesplatser och arbetsplatser.   

Hållbarhetsmål

Hållbarhet för Akademiska Hus är att aktivt bidra till hållbara kunskapsmiljöer och att uppnå största möjliga miljönytta i våra verksamheter. Våra huvudmål i detta projekt:

 • Miljöbyggnad nivå Guld
 • En öppen, flexibel och tillgänglig mötesplats för alla
 • Energianvändning < 35 kWh/m2 år, exklusive hyresgästenergi
 • Lågt CO2-avtryck
 • Stomme av trä
 • Förnybar energi
 • Låg vattenförbrukning

Kortfakta

 • Upp till 430 kontorsarbetsplatser i flexibla kontorsytor som anpassas efter behov.
 • Tillgång till minst 16 konferens- och grupprum i huset.
 • Parkering i angränsande nybyggt parkeringshus.
 • Reception med konferens, mötesrum och utställningsytor.
 • Hållplats för ElectriCity
 • Miljöbyggnad nivå Guld

Byggprojektet

Byggstart:  Maj 2017
Färdigställande:  Augusti 2019
Hyresgäster: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnadssektorn
Verksamhet: Samverkan akademi, näringsliv och samhällsaktörer
Gestaltande arkitekt: Akademiska Hus & Tengbom Arkitekter
Projekterande arkitekt: Tengbom Arkitekter
Byggherre: Akademiska Hus
Samverkansentreprenör: ByggDialog
Bruttoarea:  11 700 kvm
Ort: Göteborg
Campusområde: Campus Johanneberg

Besök A Working Lab

Välkommen att kontakta oss för bokning av studiebesök: hello@aworkinglab.se

Exempel på innovationsprojekt

Vi ser byggnaden som en labbänk där framtidens lösningar testas i samverkan med hyresgäster, leverantörer och forskare. Exempel:

 • Energismarta lösningar – likström, solceller, batterilager
 • Gröna multifunktionella ytor
 • Shared Space – mellan husen och inom byggnaden
 • Lärandemiljöer
 • Byggnaden som digital tvilling