För info om byggprojektet

Jan Henningsson
Projektledare
076 832 25 54
jan.henningsson@akademiskahus.se

Mer om innovationsprojekt

Peter Karlsson
Innovationsledare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Vid intresse att hyra lokal

Anders M Berg
Fastighetschef
070 780 25 69
anders.m.berg@akademiskahus.se

Studiebesök

Ebba Kullin
Verksamhetsutvecklare / Site manager AWL
ebba.kullin@akademiskahus.se

Innovationsarenan och kontorshuset A Working Lab

A Working Lab utgör den andra etappen vid Johanneberg Science Park (JSP2) på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Byggnaden är både en arena för innovation och samverkan där idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer uppstår.

Nyligen färdigställdes etapp ett av utvecklingen av södra Chalmersområdet och just nu bygger vi den andra etappen A Working Lab (tidigare kallad JSP2).

Den nya byggnaden som är gestaltad av Akademiska Hus och projekterad av Tengbom Arkitekter, kompletterar etapp ett som en fysisk länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Tillsammans med de övriga nybyggda fastigheterna skapas en intensiv  kunskapsmiljö som ger förutsättningar för nya företag och organisationer att etablera sig i anslutning till Chalmers. 

Vi vill att byggnaden ska vara innovativ och ser den därför som en labbmiljö där vi tillsammans med hyresgäster och forskare testar och tar del av det senaste inom forskning och utveckling. Att vi dessutom strävar efter att certifiera bygganden enligt Miljöbyggnad nivå Guld visar tydligt att vi även har hållbarhet i fokus.

Spännande och innovativ arkitektur betyder för oss bland annat multifunktionell och anpassningsbar. Här kommer våra hyresgäster att ha mycket att säga till om. Vi vill skapa ytor för samverkan och flexibla arbetsplatser. Vi vill ha möjlighet för konferenser men även mindre workshops och  till och med framtidens lärandemiljöer, så kallade ALC – Active Learning Classrooms, där det senaste inom pedagogik kan nyttjas.

Byggnaden kommer vara både publik och privat. Genomflödet är av stor vikt för kreativiteten och vi vill maximera innovativa krockar mellan personer med olika kompetenser och bakgrund. Entréplanet kommer därför att vara öppet mot lärosätet, torget och kollektivtrafiken. I entrén kommer besökare mötas av en livlig yta med med café, restaurang, mötesplatser och arbetsplatser.   

Hållbarhetsmål

Hållbarhet för Akademiska Hus är att aktivt bidra till hållbara kunskapsmiljöer och att uppnå största möjliga miljönytta i våra verksamheter. Vår huvudmål i detta projekt är:

 • Miljöbyggnad nivå Guld
 • En öppen, flexibel och tillgänglig mötesplats för alla
 • Energianvändning < 35 kWh/m2 år, exklusive hyresgästenergi
 • Lågt CO2-avtryck
 • Stomme av trä
 • Förnybar energi
 • Låg vattenförbrukning

Kortfakta

 • Upp till 430 kontorsarbetsplatser i flexibla kontorsytor som anpassas efter behov.
 • Tillgång till minst 16 konferens- och grupprum i huset.
 • Parkering i angränsande nybyggt parkeringshus.
 • Reception med konferens, mötesrum och utställningsytor.
 • Hållplats för ElectriCity
 • Miljöbyggnad nivå Guld

Byggprojektet

Byggstart:  Maj 2017
Färdigställande:  Augusti 2019
Hyresgäster: Näringsliv, främst inom samhällsbyggnadssektorn
Verksamhet: Samverkan akademi, näringsliv och samhällsaktörer
Gestaltande arkitekt: Akademiska Hus
Projekterande arkitekt: Tengbom Arkitekter
Byggherre: Akademiska Hus
Samverkansentreprenör: ByggDialog
Bruttoarea:  12 400 kvm
Ort: Göteborg
Campusområde: Campus Johanneberg

Följ bygget live

Exempel på innovationsprojekt

Vi ser byggnaden som en labbänk där framtidens lösningar testas i samverkan med hyresgäster, leverantörer och forskare. Ett tjugotal projekt är startade inom:

 • Energismarta lösningar – likström, solceller, batterilager, microgrid, etc.
 • Gröna multifunktionella ytor
 • Shared Space – mellan husen och inom byggnaden
 • Multifunktionell hörsal som kan förändras efter behov
 • Byggnaden som digital tvilling