Till navigation Till innehåll (s)

Tillgänglighetsredogörelse

 

Akademiska Hus står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur akademiskahus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från akademiskahus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.
Skicka allmänna frågor via e-post socialt@akademiskahus.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet via e-post socialt@akademiskahus.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG.
Anmäl bristande tillgänglighet digg.se

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.
• Bristfällig kompatibilitet med skärmläsare
• Ett antal bilder saknar alt-tag
• Bristfälligt fokusstöd på ett antal element
• Bristfällig struktur på huvudmenyn och header-element
• Bristfällig kontrast på ett antal texter
• Bristfällig kontrast på ett antal färger
• Bristfällig tillgänglighet på ett antal länkar och knappar
• Bristfällig tillgänglighet på huvudmeny och mobilmeny

Arbete med att åtgärda detta pågår.

Oskäligt betungande anpassning

Akademiska Hus åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.
Många av våra system skapar dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system och vi kommer inte att hinna göra allt innan den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter granska Akademiska Hus alla webbar.

Senaste bedömningen gjordes i januari 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 23/2 2021.