Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Patrik Eklund
Teknisk förvaltare
070 608 56 17
patrik.eklund@akademiskahus.se
Caroline Jernlöf
Fastighetsförvaltare
072 208 11 82
caroline.jernlof@akademiskahus.se

BMC / Rosendal

SCILIFELAB_int_02.jp

I BMC bedriver Uppsala universitet, forskning och utbildning inom biologi, farmaci och kemi. Här
utbildas bland annat civilingenjörer och naturvetare, apotekare, läkare, logopeder och sjuksköterskor,
totalt finns ca 1500 anställda och 4500 student i byggnaden. SciLifeLab, en nationell forskningsresurs
för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö, är integrerad i BMC och en viktig mötesplats
för forskare. SciLifeLab är ett samarbete mellan flera lärosäten.

BMC är beläget på gångavstånd från Akademiska sjukhuset, Uppsala Science Park och
Ångströmlaboratoriet. Söder om BMC växer stadsdelen Rosendal snabbt fram, nya studentbostäder
uppförs av Akademiska Hus strax söder om BMC och en ny kapacitetsstark kollektivtrafik med hållplats
vid BMC planeras. BMC ligger inte bara i ett starkt kunskaps- och forskningskluster utan alltmer
integrerat i ett framväxande stadsliv.

Energispartips

Inomhusklimat

Parkeringsinformation

Parkering

Parkeringsplatser för bilar och cyklar finns på området. Bilparkeringar finns utmärkta på campuskartan.

Akademiska Hus anlitar Aimo Park som parkeringsentreprenör. Kontakta Aimo Park, kundservice@aimopark.se, för frågor kring parkeringar och administration. Aimo Park hanterar även uthyrning av parkeringsplatser, dock kan ej reserverade platser tillhandahållas. Abonnemang för månads, kvartals- och halvårskort kan köpas via Aimo Park länk]  https://aimopark.formstack.com/forms/hyraplats

Anställda och studerande vid Uppsala universitet

Som anställd eller studerande vid Uppsala universitet har du rätt till en lägre parkeringsavgift, taxa 2. Biljett avseende taxa 2 erhålls genom att UU:s passerkort dras i kortläsaren på parkeringsautomaten.

Hyresgäster utöver Uppsala universitet

För Akademiska Hus hyresgäster som inte är Uppsala universitet erfordras ett tillstånd väl synligt i bilen som verifierar att vederbörande har rätt till den lägre parkeringsavgiften, taxa 2. Tillståndet erhålls från Akademiska Hus och gäller 1 år i taget.

För att möjliggöra för våra kunder att röra sig fritt inom de olika campusområdena utan att behöva lösa ny parkeringsbiljett gäller taxa 2-biljetten inom hela Akademiska Hus fastighetsbestånd i Uppsala. 

Externa besökare

För externa besökare till våra campusområden erfordras taxa 1-biljett vilken endast är giltig på det område den är köpt.

Betalning sker med betalkort och gällande pris finns angivet på betalautomaten.

Som parkerare är det alltid viktigt att var uppmärksam på gällande skyltning då vissa parkeringsytor kräver särskilt/giltigt tillstånd.

Handikapparkering

För att nyttja handikapparkering krävs särskilt tillstånd och ingen avgift behöver erläggas.

Parkeringsplatser med elplint

Under perioden 1 november – 31 mars finns möjlighet att hyra oreserverad parkeringsplats med el-plint för motorvärmare mot särskild avgift. För beställning kontaktas Aimo Park AB, kundservice@aimopark.se

 

Service på Campus

På BMC finns det studieplatser, restaurang och café. Campusområdet erbjuder gott om kreativa utemiljöer, mötesplatser och idrottsaktiviteter. Med närhet till Södra Rosendal och Uppsala centrum finns det stora möjligheter att hitta det ni söker.

Hitta på BMC
Här finns en länk till Universitetets karta över BMC.

 

Kommunikationer

Adress:Husargatan 3

 

Med buss: Ta stadsbussen eller regionbuss till BMC! 

Uppdaterad information och tidtabeller på www.ul.se

 

Med cykel:Det finns goda kommunikationsvägar om ni väljer cykel som transportmedel. Se Uppsala Kommuns cykelguide

Med bil: BMC kan nås med bil och parkering erbjuds på området.