Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Erik Holmlund
PR-och innehållsstrateg
070 475 24 55
erik.holmlund@akademiskahus.se

Campus efter corona – tillbaka men inte som förut

Vi bjuder in till ett Aha-seminarium 10 december kl. 9-10.30 för fortsatt diskussion om hur beteendeförändringarna under pandemin påverkar framtida behov och förutsättningar vid kunskapsmiljöer runt om i landet. Våren 2020 ställde vi oss frågan hur vi tror att återgången till campus skulle fungera. Det "nya normala" har diskuterats i många sammanhang, så också vid våra seminarier. I slutet av den första terminen tillbaka på campus undrar vi nu – hur har det varit att komma tillbaka till campus?

studenter_genre_hero_akac.jpg

Samtalet inleds med en inspelad intervju med Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm. Ett samtal om platsens betydelse för lärande och vilket fokus det bör få.

Vidare får vi en moderatorledd diskussion och ett erfarenhetsutbyte om hur återgången till campus har fungerat och vilka utmaningar och möjligheter som de beteendeförändringar vi varit med om under pandemin tycks ge. Vi frågar oss om platsens betydelse för lärande förändrats på något sätt under pandemin och i sådana fall på vilket sätt. Per Kristensson, professor i psykologi, inleder och ger ett teoretisk avstamp kring de beteendeförändringar som pandemin inneburit.

Samtalet är digitalt och kommer att spelas in. Länk för att ansluta skickas i ett separat mail dagen innan.

Läs mer och anmäl dig här

Eventinformation

Digitalt