Campusplan Högskolan Kristianstad

Namn: Campusplan Högskolan Kristianstad

Syfte: Att skapa ett forum för att behandla långsiktiga och komplexa frågor och skapa en samsyn kring campus långsiktiga fysiska utveckling. Visionsarbetet är ett sätt att skapa en tydlig bild av en önskvärd framtid och förmedla denna till alla som verkar på campus och i den omgivande staden.

Upprättad år: 2016

Beställare: Akademiska Hus, Högskolan Kristianstad

Kontaktperson: Ingrid Gustavsson, strategisk fastighetsutvecklare

Konsult: White Arkitekter

Omfattning: Planen omfattar 21 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdet samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter.