Till navigation Till innehåll (s)

Campusplan KI Campus Solna 2030

Flygbild KI Campus Solna. Bild: White Arkitekter

Namn: Campusplan KI Campus Solna 2030

Syfte: Att skapa ett forum för att behandla långsiktiga och komplexa frågor och skapa en samsyn kring campus långsiktiga fysiska utveckling. Visionsarbetet är ett sätt att skapa en tydlig bild av en önskvärd framtid och förmedla denna till alla som verkar på campus och i den omgivande staden.

Upprättad år: 2017

Beställare: Akademiska Hus , Karolinska Institutet

Konsult: White Arkitekter.

Omfattning: Planen omfattar 64 sidor och behandlar såväl den fysiska som sociala utvecklingen av universitetsområdet samt stadsutvecklings- och hållbarhetsaspekter.