Till navigation Till innehåll (s)

KTH Campusplan 2014

Namn: KTH Campus Campusplan 2014 - ett levande campus för en hållbar framtid

Syfte: Denna campusplan är resultatet av ett samarbete mellan KTH och Akademiska Hus. Planens syfte är att ange ramarna och peka ut riktiningen för den fortsatta utvecklingen av KTH Campus.

Upprättad år: 2014

Beställare: Akademiska Hus, KTH

Kontaktperson: Magnus Huss, marknadsområdesdirektör

Konsult: White Arkitekter

Upplägg: Som utgångspunkt för framtagandet av KTH Campusplan 2014 finns "Vision 2027" med strävan om ett levande och hållbart Campus. Aspekter inom visionen är sorterade under BREEAM Communities fem rubriker, med tillägget Innovation. Under varje rubrik finns en långsiktig målsättning som beskriver effekten på lång sikt av de åtgärder som föreslås. Under den långsiktiga målsättningen finns mer konkreta projektmål formulerade. Ett antal strategier beskriver därefter hur projektmålen ska uppnås på lång sikt. Under dessa finns även konkreta projekt som ska genomföras inom fem år listade.

Omfattning: Planen omfattar drygt 30 sidor där de många komplexa frågeställningar som en campusplan innehåller har sorterats in under BREEAM Communities rubriker. Campusplanen behandar utöver byggnader och mark även verksamhetsfrågor som står i relation till de fysiska förutsättningarna på området.

Om BREEAM Communities

BREEAM Communities är ett brittiskt system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Eftersom stadsutvecklingsprojekt ofta har lång tidshorisont är det inte den färdiga stadsdelen som certifieras, utan själva processen, där bevisningen bland annat består av planer, avtal och utredningar. Systemet består av 40 aspekter i fem kategorier, med möjlighet till extrapoäng för innovationer inom hållbar stadsutveckling. Just innovationer har vi här lyft till en egen kategori, då det utgör en kärna i KTH:s verksamhet.

I arbetet med KTH Campusplan har BREEAM Communities kategorier tjänat som utgångspunkt för att sätta upp mål och strategier som fångar såväl fastighets- och stadsbyggnadsfrågor som verksamhetsfrågor. På detta sätt uppmärksammas att hållbarhetsfrågor beaktas i ett tidigt skede.

För mer information se: