Till navigation Till innehåll (s)

Utvecklingsplan Cityuniversitetet 2020-2040

Namn: Utvecklingsplan Cityuniversitetet - Haga, Linné, Rosenlund, Vasa - 2020-2040

Syfte: Utvecklingsplanens övergripande syfte är att kartlägga lärosätets behov och utvecklingsönskemål samt att granska förutsättningarna för en hållbar utveckling av de fysiska miljöerna. Dessa analyseras för att förstå hur den fysiska miljön kan och bör utvecklas för att stötta verksamheten på bästa sätt.

Vision: Cityuniversitetet - skapar värden mitt i kunskapsstaden Göteborg

Upprättad år: 2020

Beställare: Göteborgs universitet, Akademiska Hus och Higab

Kontaktperson: Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare, Akademiska Hus 

Konsult: Inobi och Probility

Omfattning: Utvecklingsplanen omfattar 76 sidor och beskriver fyra olika framtidsscenarier för universitetes utveckling i centrala Göteborg.