Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Therese Persson
Strategisk Fastighetsutvecklare Utemiljö
076 820 25 88
therese.persson@akademiskahus.se
Triangel med ett utropstecken Störning
O0093001 Viktoriagatan 13

Lagning av sättningar i asfalt bygghjalm

IMG_2182.JPEG

Sättningar i asfalten ska lagas på norrsidan om Viktoriagatan 13. Förberedelserna påbörjas idag, vid behov kommer asfaltskant att fräsas vilket kommer att medföra viss ljudstörning under kort tid. 

Asfaltering sker måndagen den 21 juni, och beräknas ta ca 1 h. Arbetsteamet kommer vara flexibla för att möjliggöra passage.

torsdag
17 juni
Pil som pekar åt höger
måndag
21 juni