Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Per Löveryd
Teknikutvecklare
070 290 74 20
per.loveryd@akademiskahus.se

Kemi- och bioteknik, CFAB

Kortfakta

Anl. nr: O3060132

Byggår: 1964

Arkitekt: Anselm

Ägare from 2005-01-01: Chalmersfastigheter AB.
Byggnaden är belägen i norr mot före detta vasasjukhus i väster mot fysik ock det nybyggda mikroelektronik mot söder kommer en ny entre att växa fram bestående av bland annat stora glaspartier.

Material är trä, glas och aluminium. Speciell energisnål belysning används, mycket tack vare den speciella verksamhet som bedrivs i fastigheten.Chalmersområdet är upptaget i Göteborgs kommuns bevarandeprogram.O0007:004 är listad som kulturhistoriskt värdefull av SFV.Se vidare dokumentet: Sammanställning kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, Akademiska Hus i Göteborg AB