Till navigation Till innehåll (s)

Universitetsbibliotek Gammal del

UB-gammal.JPG

Kortfakta

Adress: Renströmsgatan 4

Anl. nr: O0009009

Byggår: 1953

Arkitekt: Ärland Noren

Byggnaden är belägen vid Renströmsparken. En ny byggnad uppfördes 1984 som byggdes ihop med befintlig byggnad. Nybyggnaden länkades samman med Humanisten.Byggnaderna ligger i ett område av riksintresse för kulturmiljövården.