Kontakt

Jerry Eriksson
Drifttekniker
010-557 24 00
jerry.eriksson@akademiskahus.se

Oskar Lindblad
Junior Drifttekniker
076 126 90 76
oskar.lindblad@akademiskahus.se

Stefan Pettersson
Drifttekniker
010-557 24 00
stefan.pettersson@akademiskahus.se

Niklas Eriksson
Teknisk förvaltare
076 103 83 32
niklas.eriksson@akademiskahus.se

Johan Svahn
Fastighetsförvaltare
076 780 29 59
johan.svahn@akademiskahus.se

Hus 11-12

Kortfakta

Adress: Universitetsgatan 2

Anl. nr: S0014003


Hus 11-12

Allmänt

Innanför huvudentrén på bibliotekets södra sida finns bemannad reception.
Studentservice ligger i hus 1B på plan 3.

Ramper förekommer i gångbroar. Lutningar är ej större än 1:12.

Bilparkering

Norr om hus 11 vid Akademiska Hus lokalkontor finns 2 st parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd.
Även utanför entrén till Café Gläntan och till 5A finns vardera 3 st handikapparkeringsplatser.
Infarten är från Universitetsgatan.

HUS 11

Samtliga våningsplan i hus 11 nås via de två hissarna som ligger intill varandra centralt i 11D.

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns disponerade enligt följande:
Hus 11A-11C saknar HWC.
Hus 11D
- plan 1 har 2 st HWC
- plan 2 har 3 st HWC
- plan 3 har 1 st HWC
- plan 4 har 1 st HWC.

HUS 12

Samtliga våningsplan i hus 12 nås via de två hissarna som ligger intill varandra centralt i 12C.

Toaletter anpassade för funktionshindrade finns disponerade enligt följande:
Hus 12A och 12B saknar HWC.
Hus 12C - plan 1-5 har vardera 1 st HWC.