För mer information

Martin Johannesson
Fastighetschef
072 740 13 44
martin.johannesson@akademiskahus.se
Lina von Barth
Fastighetsförvaltare
072 242 91 65
lina.vonbarth@akademiskahus.se
Jimmy Larsson
Teknisk förvaltare
070-631 54 90
jimmy.larsson@akademiskahus.se

Campus Kristianstad

Välkommen till Campus Kristianstad som vi kallar det tidigare regementsområdet vid Näsby, nordväst om staden. Området utvecklas hela tiden och det ombyggda biblioteket har blivit en magnet för studenterna som där kan söka läsplatser eller ta en fika.

Ett av våra mål är att minska energianvändningen och just nu pågår ett stort energiprojekt där vi genom vår nya energicentral kan minska energianvändningen med 50 % genom att utvinna kyla och värme ur grundvattnet.