För mer information:

Charlotte Ljungberg
Fastighetsförvaltare
072 211 41 28
charlotte.ljungberg@akademiskahus.se
Informationsflöde
Campus Flemingsberg

Parkering Flemingsberg

Garageplatser vid ANA 8

 • Månadsbetalande platser: Skyltat med "Tillstånd erfordras", vitt P-tillstånd krävs från Aimo Park. 
  Se dokument "GarageplatservidANA8"
   
 • Obokade betalplatser:  Skyltat med "P-avgift".  Är till för personal samt besökare. Avgiftsbelagda P-platser. 
  Dekal krävs för att betala till personaltaxa. Se orange markering i dokument "GarageplatservidANA8"
   
 • Reserverade platser: Skyltat med "Reserverad plats".  Tillstånd krävs för angiven plats. Platserna är registrerad på reg-nummer alt. uppvisar tillstånd för just den parkeringen.

Parkeringsplatser vid ANA 23 & Anatomivägen 

 • Månadsbetalande platser: Skyltat med "Tillstånd erfordras", vitt P-tillstånd krävs från Aimo Park. 
  Se gulmarkering i dokument "Karta ANA23ochanatomivägen".
 • Obokade betalplatser:  Skyltat med "P-avgift".  Är till för personal samt besökare. Avgiftsbelagda P-platser. 
  Dekal krävs för att betala till personaltaxa. Se orange markering i dokument "Karta ANA23ochanatomivägen".

Observera att det fortfarande råder fri parkering för personal.