Kontakt

Markus Göransson
Driftingenjör
070 576 81 21
markus.goransson@akademiskahus.se

Pia Möllerström
Fastighetsförvaltare
073 250 77 42
pia.mollerstrom@akademiskahus.se

Anders Bjerking
Drifttekniker Styr
073 062 47 26
anders.bjerking@akademiskahus.se

Ulls hus

Ullshus.jpg

Kortfakta

Adress: Almas Allé 8

Adress 2: Godsmottagning Ulls gränd 1, Uppsala

Anl. nr: C0004250

Byggår: 2015

Arkitekt: Ahrbom & Partner AB,

Ulls hus är den naturliga centrumbyggnaden för Ultuna och utgör den nya huvudentrén där studenter, anställda och besökare samlas. Huset reser sig omkring en inbyggd innegård som utgör campusets centrala mötesplats och erbjuder en genväg till bibliotek och restaurang.Gårdens golv består av ljust grus och granithällar och här finns trämöbler som enkelt kan flyttas mellan sol och skugga. Man har valt att använda enbart en träart, kinesisk sekvoia, vilket bidrar till en lugn och stark karaktär och en fontän med bronsskiva på stensockeln bidrar med ett rofyllt porlande. Härifrån ser man också det vackra sedumtaket som växlar färg beroende på årstid.Här huserar universitets administration och ledning tillsammans med nya forsknings- och utbildningsklustret för landskap och samhälle. I byggnaden finns också ritsalar, gemensamma undervisningslokaler och kontor.

Ventilation

Allmänt 

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. För att ge värme och motverka kallras finns radiatorer placerade utmed fasadväggar. 

 

Kontor 

Lufttillförseln i kontor sker automatiskt med ett kontinuerligt flöde.

Normaltemperaturen går att påverka något via en rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare. 

 

 

Mötesrum 

I mötesrum forceras ventilationen av en koldioxidgivare som ökar luftflödet när koldioxiden blir för hög. 

Normaltemperaturen går att påverka något via en rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare. 

 

 

Konferensrum 

I konferensrummen forceras ventilationen av en koldioxidgivare som ökar luftflödet när koldioxiden blir för hög. 

Normaltemperaturen går att påverka något via en rumsregulator innanför dörr. Vrids omställaren mot plus blir det varmare och vrids den mot minus blir det kallare. 

 

 

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt igen via en tryckknapp, Ventilationen fortsätter då under inställd tid.

 

Belysning och el

Kontor och arbetsplatser

Lysrörsarmaturer är försedda med högfrekvensdriftdon (HF-don) för flimmerfritt ljus.

Belysning tänds, släcks och ljus regleras via dragströmbrytare. Om belysning är tänd och ingen befinner sig i rummet släcks belysningen automatiskt via närvarodetektorer efter inställd tid.

Grupprum

Armaturer i tak kan ljus regleras.

Övriga utrymmen
I korridorer utgör vissa lysrörsarmaturer s.k. ledbelysning. Armaturerna tänds och släcks tillsammans med ordinarie belysning. Efter inställd tid tänds dessa armaturer via närvarodetektorer. 

Belysning i toaletter styrs lokalt med rörelsedetektorer. 

Belysning i korridorer och trapphus är tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen via rörelsedetektorer. 

 

Avfall

I miljöstation på Ulls gränd 1, sorteras hushållsavfall i fraktionerna:

 • Komposterbart
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Pappförpackningar

 

I miljöstation på Ulls gränd 1, lilla soprummet D205, sorteras hushållsavfall i fraktionerna:

 • Brännbart
 • Wellpapp
 • Returpapper, tidningar, kontorspapper

 

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen ansvarar själv för hopsamling och borttransportering av:

 • Grovsopor
 • Lastpallar
 • Emballage
 • Batterier
 • Ljuskällor
 • Elektronikskrot
 • Metallskrot

Miljöbyggnad

Ulls hus miljöcertifierades år 2016 enligt Miljöbyggnad, nyproduktion 2.1, med samlat betyg SILVER på byggnadsnivå.

Tillgänglighetsinformation

Bilparkering 

Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i nära anslutning till huvudentrén. Se gärna Campuskarta

 

Entréer och hissar 

Entréerna är tillgänglighetsanpassade och alla våningar kan nås via hiss. Totalt fem hissar finns i byggnaden varav tre är tillgänglighetsanpassade.

 

RWC och vilrum 

Toaletter anpassade för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan.

Brandskydd

RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK 

• rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker 

• varna andra som kan vara i fara 

• larma Räddningstjänsten genom att ringa 112 

• släck branden om det är möjligt

 

Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. 

 

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids.
Varje brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar. I princip är alla våningsplan, trapphus, hissar, driftutrymmen och avfallsrum egna brandceller. Dörrar i brandcellsgränser kan med magnetupphängning ställas i öppet läge för transporter och stängs manuellt med tryckknapp märkt "branddörrstängare". Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt inom larmat område.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt!

 

Utrymningsvägar / Samlingsplats 

Se utrymningsplaner i korridorer.

Trapphusen utgör av varandra oberoende utrymningsvägar. Från varje arbetsplats kan man nå två nödutgångar. Utrymningsvägarna, som är skyltade med gröna lysande utrymningsskyltar, får aldrig blockeras. De gröna skyltarna är alltid tända och har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas vid återsamlingsplatsen (Se respektive utrymningsplan). Personalen anmäler sig där till utrymningsmottagaren och lämnar sitt namn och grupptillhörighet eller motsvarande. Ingen får avvika från återsamlingsplatsen förrän detta är gjort.