Till navigation Till innehåll (s)

Kontakt

Lennart Ahl
Driftingenjör
070 626 85 15
lennart.ahl@akademiskahus.se

Josef Mård
Fastighetsförvaltare
072 220 94 63
josef.mard@akademiskahus.se

Villa Lugnet

959262142380.jpg

Kortfakta

Adress: von Kraemers Allé 8

Anl. nr: C0043006

Byggår: 1750

Villa Lugnet ligger strax sydost om Uppsala slott intill fängelset i kvarteret Blåsenhus. Lugnet är byggt i karolinsk stil och troligen uppfört under förra hälften av 1700-talet. Huset är byggt i timmer i en och en halv våning med två vindsvåningar. Fasaden är klädd med panel och rödfärgad. Det branta taket är valmat och täckt med tegel. Huset har byggts om en del genom åren, men något av den äldre fasta inredningen finns bevarad. I bottenvåningen finns exempelvis en kakelugn från 1700-talet.

LANDSHÖVDINGENS HUS

Lugnet är ett bostadshus, som från början hörde till landshövdingens residens. Det är dock inte klart vem som då bodde i huset. Möjligen har Lugnet varit landshövdingens sommarviste eller bostad åt hans kusk. Byggnaden kallas emellertid även "Drottning Kristinas jaktstuga". Drottning Kristina bodde under en period på 1650-talet på Uppsala slott och kan ha haft en jaktstuga i närheten. Dock knappast Lugnet, som ju troligen uppfördes på 1700-talet. Varifrån namnet Lugnet kommer är inte känt.ÖVRIG BEBYGGELSE

Intill Lugnet finns ett mindre bostads- och uthus, kallat Lilla Lugnet, som ingår i byggnadsminnet. Det är ett trähus i en våning. Fasaden är klädd med panel och rödfärgad. I närheten av Lugnet fanns tidigare även en stallänga. Den hade uppförts för att ersätta det gamla landshövdingestallet på Övre Slottsgatan, som rivits för att ge plats åt Carolina Rediviva i början av 1800-talet.

År 1922 övergick Lugnet från landshövdingen till fångvårdsstyrelsen. Under en stor del av 1900-talet har byggnaden fungerat som bostad åt fängelsedirektören. Lugnet ägs idag av Akademiska Hus AB, men hyrs av kommunens socialförvaltning.

Villa Lugnet har en ansenlig ålder och ett ålderdomligt utseende. Huset har ett kulturhistoriskt värde, då den tillhört landshövdingens residens. Lugnet förklarades som statligt byggnadsminne år 1935. Det utökades med Lilla Lugnet år 1993. Sedan Akademiska Hus AB tagit över ägandet, blev Lugnet den 6 mars 1995 byggnadsminne enligt kulturminneslagen.