Hållbarhetscertifieringar

Hållbarhetscertifiering är en bedömning av hur miljömässig en byggnad eller en stadsdel är. Syftet är att säkra en planering och ett genomförande som är hållbart ur flera dimensioner och som dessutom kan fungera som garant för att byggnaden eller stadsdelen möter de kravnivåer man kommit överens om.

Det nya Undervisningshuset på KTH campus ska bli ett hus med certifieringen Miljöbyggnad Guld. Skiss: Christensen & Co Arkitekter

Miljöbyggnad

Det finns ett flertal certifieringsprogram som passar olika typer av byggnader och fastighetsägare. Akademiska Hus har valt det svenska systemet Miljöbyggnad som är det mest spridda miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet premierar låg energianvändning med liten miljöbelastning, god innemiljö och bra materialval samt utfasning av ämnen med farliga egenskaper och kan användas för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Vi har som mål att certifiera alla våra nybyggnationer samt större ombyggnationer enligt Miljöbyggnad och grundkravet är att nå minst nivå Silver. Men vi har också flera byggnader som når upp till högsta status – Guld.

Certifiering kräver samarbete

I Akademiska Hus bestånd finns en mängd olika sorters lokaler, allt från kontor till specialanpassade laboratoriemiljöer. För att klara vårt certifieringsmål, och i synnerhet för att nå guldnivå, krävs att vi har tät dialog med våra kunder, entreprenörer och leverantörer för att vi alla ska styra mot samma mål.