Malin Sävinger – HR-specialist Arbetsmiljö

Som HR-specialist Arbetsmiljö arbetar Malin Sävinger inom hållbarhetsfrågor, hållbarhetsstrategier, systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt miljöarbete och förändringsprocessen.

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut?

Jag är ganska mycket på Göteborgskontoret men det förekommer en del resor, framförallt till Stockholm, men även till övriga kontor runt om i landet. Jag har en nationell tjänst och finns tillgänglig för alla kollegor, men man behöver inte alltid vara fysiskt närvarande. Det går att sköta ganska mycket härifrån med hjälp av tekniken, och det underlättar med familjelivet också.

En vanlig arbetsvecka består av många möten, bevakning av arbetsmiljöfrågan och att driva processer. Mitt jobb är att stötta chefer och medarbetare för att få en bra arbetsmiljö och jobba fram arbetssätt som ska underlätta i verksamheten. Det är mycket tankeverksamhet - ta fram strategier och jobba fram arbetsmetodik - men också att svara på konkretafrågor, exempelvis hur en anställd ska göra med rapportering av tillbud och olyckor eller vad vi har för blanketter för delegeringar. Det är högt och lågt, och frågor kommer från alla möjliga olika håll.

Varför sökte du dig till Akademiska Hus?

För snart tre år sedan anlitades jag som konsult för att driva ett projekt som hette “Olycksfri arbetsplats”. Jag insåg under den här perioden att det här är ett företag som vill mycket och har ambitioner inom hållbarhetsområdet. Målsättningarna är bra. Samtidigt såg jag att man hade mycket att arbeta med. Efter två år fick jag ett erbjudande om att bli anställd på Akademiska Hus och då kände jag att det skulle vara roligt att vara med på förändringsresan hela vägen.

Hur kommer din expertis och bakgrund till nytta på Akademiska Hus?

Jag har bakgrund som lärare, det ser jag som en fördel i det jobb som jag har idag för det handlar mycket om att se människan, att få in människans perspektiv, och det har man med sig från en lärarbakgrund. Jag har också en bred kunskap i hållbarhetsfrågor och har tidigare jobbat med miljö och arbetsmiljö. Det är en styrka som jag tar med mig in, jag kan se saker från många olika perspektiv och väva ihop kunskaper från olika områden.

Vilken är den största utmaningen inom ditt expertområde just nu?

Digitalisering. En stor utmaning är människan i digitaliseringen och det kan skapa mycket stress hos många. Därför måste vi också jobba med det mänskliga perspektivet och inte bara prata om tekniken. En annan utmaning som vi jobbar mycket med är säker arbetsmiljö på byggarbetsplatser. Vi har ett ansvar för våra entreprenörer och andra som är ute på byggarbetsplatserna. Det är oerhört viktigt att vi säkerställer att vi skapat de bästa förutsättningarna för en bra och säker arbetsmiljö – från bygge till förvaltningsfas. Vi samarbetar brett i de här frågorna med olika aktörer så som byggherrar, entreprenörer och konsulter i hela Sverige. Med anledning av hur viktigt det här arbetet är bildade vi “Håll Nollan” som syftar till att höja standarden på arbetsmiljöarbetet i byggbranschen. Det är både utmanande men även väldigt spännande.

Vad är det svåraste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Min ambition i arbetet är att underlätta för andra hela tiden. I vår roll ska vi stötta chefer och medarbetare till att skapa en god arbetsmiljö. Det kan emellanåt vara en utmaning att hitta rätt nivå eftersom vi är spridda i hela landet men vi är övertygade om att det ger ett mervärde när medarbetare och chefer är med på tåget tillsammans. I Göteborg flyttar vi snart till ett nytt kontor, där förvaltnings-, projekt- och stabsenheter kommer husera. Jag tror att det kommer underlätta mitt arbete genom att jag får en än bättre koll på hur det fungerar på olika ställen och kan ställa frågor direkt till våra medarbetare så att vi verkligen gör rätt saker som verksamheten behöver.

Vilken är den största utmaningen i din yrkesroll just nu?

Att se människans behov. Att verkligen se vilket behov människan har och att konkretisera det. Det är ganska lätt att snäva in sig på ett ställe och tro att man har kollen, men det gäller att få en helhetsbild. Det tycker jag är en stor utmaning, för utan en helhetsbild tror jag inte att vi gör ett bra jobb och vårt mål är att ge så bra förutsättningar som möjligt för ett hållbart liv.

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Det är mötet. Mötet med många människor. Det är roligt att känna att jag är med och bidrar till ett hållbart liv för de här människorna. Jag är också engagerad i det här nya kontoret, A Working Lab, som håller på att byggas vid Chalmers. Det är en spännande förändringsprocess och jag tycker att det är väldigt roligt att få vara med. Men det är också utmanande! Det gillar jag. Det ska vara lite utmaningar.

"Det är oerhört viktigt att vi säkerställer att vi skapat de bästa förutsättningarna för en bra och säker arbetsmiljö – från bygge till förvaltningsfas."

Tidigare erfarenhet

Malin Sävinger har tidigare arbetat som konsult och i kommunal verksamhet med fokus på förändringsprocesser inom hållbarhet. Hon är också utbildad till gymnasielärare.

Expertområden

Malin Sävinger är expert inom dessa områden: 

  • Hållbarhetsfrågor 
  • Hållbarhetsstrategier 
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt miljöarbete 
  • Förändringsprocessen