Mia Edofsson - Hållbarhetschef

Mia Edofsson är hållbarhetschef och samordnar Akademiska Hus arbete inom hållbart företagande – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald.

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut?

Jag arbetar mycket med strategiska frågor – att tänka långsiktigt vad gäller hållbarhet och inte fastna i de vardagliga problemen som måste lösas här och nu. Jag representerar Akademiska Hus och pratar om våra visioner vad gäller hållbarhet för många människor, både internt och externt. Jag vill skapa en samsyn vad gäller framtidens hållbara samhälle och vad vi ska satsa på, men även vara ifrågasättande. Jag vill fungera som en katalysator, identifiera det som vi gör bra och kan göra ännu bättre i vår organisation. Men jag vill även vara en kraft mellan oss och våra kunder, för att få en gemensam ambition vad gäller hållbarhetsfrågorna.

Vilken är den största utmaningen inom ditt expertområde just nu?

Som stor aktör i fastighetsbranschen och som stor samhällsbyggare ta de globala utmaningarna på allvar. Det krävs nyfikenhet och mod att ta sig an det som man inte riktigt vet och där ingen kan göra anspråk på svaret. Men vi måste försöka. Hållbarhet ska inte vara en sista fråga att bocka av i ett projekt, utan en integrerad del i det dagliga arbetet.

Vilken är den största utmaningen i din yrkesroll just nu?

Att klara av att bli tillräckligt konkret. Det är en utmaning att gå från tanke till handling.

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Att jag får träffa så mycket människor som har en enorm drivkraft att göra världen bättre.

Vad är det svåraste med ditt arbete på Akademiska hus?

Att hinna med allt jag vill göra!

"Hållbarhet ska inte vara en sista fråga att bocka av i ett projekt, utan en integrerad del i det dagliga arbetet."

Tidigare erfarenhet

Mia Edofsson kommer närmast från Volvo Personvagnar där hon arbetade som långsiktig strateg inom miljöområdet.

Expertområden

Mia Edofsson är expert inom dessa områden:

  • Hållbarhetsfrågor
  • Social hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Ekologisk hållbarhet
  • Miljöcertifieringar
  • Energiteknik
  • Hållbarhetsstrategier