Till navigation Till innehåll (s)

Lyder Akademiska Hus under Lagen om offentlig upphandling?

SVAR: Akademiska Hus är en upphandlande myndighet och vår inköpsfunktion arbetar utifrån Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Detta innebär att flertalet av våra upphandlingar kommer att annonseras offentligt och att Akademiska Hus öppnar upp för europeiska leverantörer i högre utsträckning än vad som tidigare gjorts. 

Läs mer om upphandling, hur vi jobbar och var vi annonserar här.