Anders Plantén - Driftingenjör

Anders Plantén är en av våra duktiga driftingenjörer och arbetar främst med lokalerna på campus Medicinareberget i Göteborg. I sin vardag har Anders mycket fokus på energiarbetet, men han utgör även en viktig länk mellan vår driftpersonal, projekt- och förvaltningsorganisation.

Anders Planten - Driftingenjör

Hur ser en ungefärlig arbetsvecka ut?

Min vecka är väldigt varierande. Det blir mycket fokus på energiarbetet på vårt förvaltningsområde. Ofta blir det även en hel del möten, både internt inom driften men även externt med hyresgäster och entreprenörer. Ibland uppstår det även akuta saker ute i byggnaderna och då får man vara behjälplig med det.

Vilka är de största utmaningarna i din yrkesroll som driftingenjör?

Att prioritera rätt och använda tiden till rätt saker. I rollen som driftingenjör blir man ofta inblandad i mycket, man sitter lite som spindeln i nätet mellan driften och projekt- och förvaltningsenheten. En annan viktig del är energiarbetet. Akademiska Hus har ett energimål att spara 50% av den totala energin fram till år 2025 med ursprungsår 2000. Vi har kommit långt med vårt eget energiarbete men en stor utmaning framöver blir att tillsammans med hyresgästen utveckla arbetssätt så att vi kan jobba mer samorienterat. En väldigt stor del av energin på våra campusområden påverkas ju faktiskt av verksamheten i byggnaderna så det gäller att vi får med dem på tåget.

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Att det är så varierat och mycket frihet under ansvar. Men även att man som driftingenjör får jobba så nära kärnverksamheten ute i byggnaderna.