Ingvar Artiles - Drifttekniker

Ingvar Artiles är en av våra duktiga drifttekniker i Lund. Som drifttekniker fungerar Ingvar som ansiktet utåt mot våra hyresgäster i den dagliga verksamheten och han träffar dagligen våra kunder och hyresgäster ute i husen. Det är han som tar emot de felanmälningar som kommer in för de byggnader som han arbetar med. Rollen som drifttekniker är varierande och till vardags arbetar han även med verksamhetsanpassningar, förebyggande underhåll och energioptimering.

Beskriv hur en arbetsvecka kan se ut för dig

Veckan är väldigt varierande - det är möten både internt och med verksamheten, dvs. våra hyresgäster. Jag arbetar mycket med planering och genomförande av verksamhetsanpassningar och utförande av förebyggande underhåll samt åtgärder av akuta fel. Jag arbetar även med energioptimering kontinuerligt för att nå Akademiska Hus övergripande energimål.

Vilka är de största utmaningarna i din yrkesroll?

Som drifttekniker måste du kunna vara flexibel. Planeringen av dagen är en utmaning eftersom den sällan håller när det dyker upp akuta fel som behöver lösas. 

Vad är det roligaste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Variationen i arbetsuppgifterna. Att få arbeta med olika lösningar ute i husen och på så sätt hjälpa hyresgästerna så att de kan nå sina mål.

Vad är det svåraste med ditt arbete på Akademiska Hus?

Att få tiden att räcka till.